Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
774402 176095/2023 Dostawa odczynników Sigma-Aldrich do Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Dział Obsługi Zakupów 2023-06-05 09:49:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
768222 TPm-36/23 (TPm-36/23) Zaprojektowanie i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) dla Domu Studenckiego „KAROLEK” wraz z rozbudową Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w Sali Sportowej Dział Zamówień Publicznych 2023-06-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
772909 Dostawa i montaż windy towarowej wraz z dokumentacją UDT dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Mikołaj Fengler 2023-06-05 11:41:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
774614 176106/2023 Dostawa odczynników Cusabio do Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Dział Obsługi Zakupów 2023-06-05 12:32:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
768884 Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej Dział Obsługi Zakupów 2023-06-06 13:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
768892 Dostawa komór laminarnych Dział Obsługi Zakupów 2023-06-06 13:33:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
773442 TPm-34/23 TPm-34/23 Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych oraz worków do jednostek organizacyjnych UMP w podziale na 4 części Dział Zamówień Publicznych 2023-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
771096 DOZ-ZO/10/2023 Dzierżawa powierzchni pod automat vedingowy w budynku Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Święcickiego 4 Dział Obsługi Zakupów 2023-06-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
773865 175760/2023 Szkolenie dla lektorów języków obcych UMP z zakresu metodyki nauczania języków obcych studentów UMP z niepełnosprawnościami. Dział Obsługi Zakupów 2023-06-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
772061 TPm-42/23 TPm-42/23 Dostawa wraz z transportem, wniesieniem oraz instalacją komór laminarnych w podziale na 2 części Dział Zamówień Publicznych 2023-06-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768805 TPb-37/23 TPb-37/23 Wykonanie przyłączy wod. – kan. przy ul. Dąbrowskiego 79 w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych 2023-06-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769121 TPm-38/23 (TPm-38/23) Dostawa 30 kanałowego systemu do badania czynności elektrycznej mięśni (EMG) wraz z transportem, wniesieniem, instalacją oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych 2023-06-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
773129 175913/2023 Dostawa odczynnika Galangin do Zakładu Farmakognozji Dział Obsługi Zakupów 2023-06-01 09:17:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
773007 175860/2023 Dostawa odczynnika Applied Biosystems™ i Thermo Scientific™ na potrzeby Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych Dział Obsługi Zakupów 2023-05-31 15:05:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
764757 DOZ-ZO/9/2023 Dzierżawa powierzchni użytkowych pralni w akademikach Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu celem ustawienia pralek i suszarek będących własnością Najemcy Dział Obsługi Zakupów 2023-05-31 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
768880 Dostawa inkubatora CO2 Dział Obsługi Zakupów 2023-05-29 13:28:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
770898 2/175420/2023 Dostawa odczynników do Zakładu Anatomii Prawidłowej Dział Obsługi Zakupów 2023-05-26 13:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
768330 TPm-39/23 (TPm-39/23) Dostawa 37 sztuk dygestoriów laboratoryjnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym: 27 sztuk dygestoriów laminowanych i 10 sztuk dygestoriów metalowych, wraz z transportem, wniesieniem, instalacją oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych 2023-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
769181 175741/2023 Dostawa odczynników do Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Dział Obsługi Zakupów 2023-05-25 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
768952 175729/2023 Synteza peptydów dla Zakładu Histologii i Embriologii Dział Obsługi Zakupów 2023-05-23 14:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
774695 175839/2023 Dostawa pojemników na kał ze stabilizatorem do Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Dział Obsługi Zakupów 2023-06-01 11:40:21 Zapytanie ofertowe Supply Go to
766876 175420/2023 Dostawa odczynników do Zakładu Anatomii Prawidłowej Dział Obsługi Zakupów 2023-05-23 13:12:02 Zapytanie ofertowe Supply Go to
766837 175540/2023 Dostawa odczynnika Applied Biosystems Katedry i Zakładu Biologii Komórki Dział Obsługi Zakupów 2023-05-16 13:07:51 Zapytanie ofertowe Supply Go to
766609 175510/2023 Dostawa odczynników Sigma-Aldrich do Zakładu Immunologii Nowotworów Dział Obsługi Zakupów 2023-05-15 13:46:51 Zapytanie ofertowe Supply Go to
747623 172245 Przeprowadzenie 50 kompletów badań m.in EKG, rezonans serca, badania krwi - w Poznaniu Dział Obsługi Zakupów 2023-03-30 10:24:35 - Service Go to
746138 Z/15/12432/DEK/2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych systemu informatycznego służącego do kompleksowej obsługi procesu rekrutacji kandydatów na studia polskojęzyczne prowadzone w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego na rok akademicki 2023/2024. Marta Kania 2023-03-29 10:35:56 Zapytanie ofertowe Service Go to
725486 171959/2023 Dostawa odczynnika do Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji/Zakład Patofizjologii Dział Obsługi Zakupów 2023-02-14 09:39:51 Zapytanie ofertowe Supply Go to
718009 170642/2023 Dostawa FG, TOTAL EXOSOME ISOL (CELLS) do Zakładu Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych Dział Obsługi Zakupów 2023-01-20 08:54:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
716357 170740/2023 Usługa naprawy uzrądzenia Maldi - Dział Obsługi Zakupów 2023-01-19 15:27:32 Zapytanie ofertowe Service Go to
654987 164008/2022 Dostawa sprzętu specjalistycznego - kosmetologiczny, oksybrazja wraz z wymiennymi filtrami dla Katedry i Zakładu Kometologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry Dział Obsługi Zakupów 2022-09-23 11:42:16 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
707166 P/2/12432/DEK/2022 Zakup, dostawa, wdrożenie, integracja z systemem Zamawiającego oraz szkolenie dotyczące platformy IDEA UMP umożliwiającej rejestrację pomysłów i projektów badawczych, wraz z usługą rozwoju, wsparcia oraz gwarancji Marta Kania 2022-12-23 14:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
705924 Dostawa opraw hermetycznych podwójnych dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Mikołaj Fengler 2022-12-22 12:53:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
681060 Dostawa 100 litrów ciekłego helu w zbiorniku dostawcy o poj. 100 litrów dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Mikołaj Fengler 2022-11-02 13:23:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
650787 Dostawa szaf ubraniowych dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w podziale na II części Mikołaj Fengler 2022-09-06 11:07:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
646352 szkier SZKOLENIE - Nowoczesne zarządzanie uczelnią wyższą - warsztaty dla kadry kierowniczej (szacowanie wartości) Dział Obsługi Zakupów 2022-08-17 10:22:00 - Service Go to
645624 jackowiak Dostawa krzesła konferencyjne - szacowanie Dział Obsługi Zakupów 2022-08-12 10:19:00 - Supply Go to
634973 Nieorg/1/2022 Dostawa mieszadła oraz uchwytów do dyfraktometru Dział Obsługi Zakupów 2022-07-12 10:41:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
616132 Onkol/1/2022 Oszacowanie wartości sprzętów medycznych i laboratoryjnych Dział Obsługi Zakupów 2022-05-26 12:47:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to