Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
941082 ZP/20/2024 DOSTAWY OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO, ODZIEŻY OCHRONNEJ I INNYCH MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE Karolina Potopowicz 2024-06-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
940544 ZP/21/2024 Dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Andrzej Żuk 2024-06-21 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
928829 ZP/18/2024 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup leków w ramach programu lekowego – leczenie chorych z ciężką postacią astmy (B.44) Karolina Potopowicz 2024-06-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
937395 ZP/19/2024 Dostawa aparatu USG z funkcją Dopplera Andrzej Żuk 2024-06-17 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
924268 ZP/14/2024 Dostawa produktów spożywczych w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych pacjentów Szpitala na okres 12 miesięcy Paulina Kulma 2024-06-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
936089 PK/169/2024 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeglądy serwisowe i konserwacje systemów sygnalizacji pożarów zlokalizowanych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w czterech lokalizacjach: przy ul. Komeńskiego 35, przy ul. Żeromskiego 22, przy ul. Zw. Jaszczurczego 22 oraz przy ul. Królewieckiej 15 Karolina Potopowicz 2024-06-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927818 ZP/17/2024 ZP/17/2024 - Dostawa sprzętu kuchennego Paulina Kulma 2024-05-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
913767 ZP/13/2024 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku Paulina Kulma 2024-05-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
913720 ZP/12/2024 Zakup leków w ramach programów lekowych - leczenie przewlekłego WZW typu B i C oraz profilaktyki wznowy przewlekłych zapaleń WZW typu B u chorych po przeszczepach narządowych i leczonych onkologicznie Karolina Potopowicz 2024-05-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
920978 PK/146/2024 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę przetworów i mleka dla niemowląt i dzieci na okres 12 miesięcy Paulina Kulma 2024-05-09 08:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
922491 PK/148/2024 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22 na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki psychiatrycznej w przestrzeni budynkowej) w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu Andrzej Żuk 2024-05-09 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings