Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
775100 IF.272.17.2023 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Elżbieta Wasik 2023-06-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
764654 IF.272.16.2023 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”- wyposażenie pracowni (doposażenie w specjalistyczne oprogramowanie) Elżbieta Wasik 2023-05-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
764122 IF.272.14.2023 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”- dodatkowe wyposażenie pod egzaminy zawodowe (wyposażenie pracowni technik usług gastronomicznych) Elżbieta Wasik 2023-05-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
762742 3411.10.2023.PZD Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki – Uście wraz z budową mostu" Konto pzd.nowasol 2023-05-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
750422 3411.08.2023.PZD Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F ul. Ogrodowa w Bytomiu Odrzańskim Konto pzd.nowasol 2023-05-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
760650 IF.272.13.2023 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”- doposażenie w podstawowy sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie Elżbieta Wasik 2023-05-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
756752 IF.272.12.2023 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”- dodatkowe wyposażenie pod egzaminy zawodowe Elżbieta Wasik 2023-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
754595 IF.272.11.2023 Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej Elżbieta Wasik 2023-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
737751 IF.272.8.2023 8.Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego Powiecie Nowosolskim Elżbieta Wasik 2023-03-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
737047 IF.272.10.2023 10_Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4 ( wyposażenie pracowni gospodarki magazynowej ) Elżbieta Wasik 2023-03-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
732634 IF.272.9.2023 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni ( pracownia komputerowa mechanik pojazdów samochodowych – sprzęt komputerowy i interaktywny) Elżbieta Wasik 2023-03-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings