Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
955811 DO.2721.15.2024 „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 72 krótkookresowych pobytów dla rodziców zastęp-czych i naturalnych” DO.2721.15.2024 Jolanta Mordzak 2024-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
951529 DO.2721.14.2024 Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie usługi kulturalno-rekreacyjnej pn.: „Dzień Sportu” dla uczestniczek/ uczestników projektów: pn. „Trampolina 4 – etap I” oraz „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I” Jolanta Mordzak 2024-07-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
947459 DO.2721.10.2024 ompleksowa organizacja i przeprowadzenie usług doradczych, superwizji, warsztatowych oraz szkoleniowych Agnieszka Wiśniewska-Celmer 2024-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
941610 DO.2721.13.2024 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 72 krótkookresowych pobytów dla rodziców zastępczych i naturalnych oraz dwóch całodobowych turnusów profilaktycznych 10-dniowych dla dzieci i młodzieży Jolanta Mordzak 2024-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
932490 DO.2721.11.2024 Świadczenie usługi cateringu na potrzeby podopiecznych Punktu opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy Agnieszka Wiśniewska-Celmer 2024-06-05 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
932446 DO.2721.12.2024 Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego – 1560 porad realizowane w ramach projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I Agnieszka Wiśniewska-Celmer 2024-06-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
925965 DO.2721.8.2024 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych krajowych Maciej Sakrajda 2024-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
927334 DO.2741.2.2024 Zapytanie ofertowe na usługę opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wraz z koncepcją funkcjonalno-przestrzenną poszczególnych budynków na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu, (postępowanie DO.2741.2.2024) Jolanta Mordzak 2024-05-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
924584 DO.2721.9.2024 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie trzech obozów resocjalizacyjno-terapeutycznych dla 150 uczestników projektów, pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I” oraz „Trampolina 4 – etap I” Maciej Sakrajda 2024-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
920775 DO.2721.7.2024 „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji inaugurującej projekt „Rodzina w centrum Etap I” Agnieszka Wiśniewska-Celmer 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
916107 DO.2721.6.2024 Zapewnienie usług hotelarskich, restauracyjnych oraz sali szkoleniowej na potrzeby dwóch dwudniowych warsztatów, które będą realizowane na terenie Torunia Agnieszka Wiśniewska-Celmer 2024-04-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings