Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
772990 RZ.272.05.2023 Bieżące utrzymanie zieleni w pasie przydrożnym dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego w zakresie koszenia poboczy, skarp i przeciwskarp. Iwona Sajkowska 2023-06-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
772772 RZ.2600.06.2023 Remonty miejscowe dróg powiatowych Powiatu Głogowskiego masą bitumiczną na gorąco. Iwona Sajkowska 2023-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
772648 RZ.272.04.2023 Bieżące utrzymanie dróg oraz zieleni w pasie przydrożnym dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego. Iwona Sajkowska 2023-06-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
741175 RZ.272.01.2023 Przebudowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie oraz Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w podziale na części Agnieszka Krawczyk 2023-05-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
728972 RZ.272.02.2023 Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie (działka nr 174 obręb Stare Miasto)w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Iwona Sajkowska 2023-03-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
729857 RZ.2600.07.2023 : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego, w podziale na części Agnieszka Krawczyk 2023-02-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
729923 RZ.2600.08.2023 Zakup i dostawa podręczników, pakietów edukacyjnych, programów multimedialnych, filmów, kursów, gier i innych pomocy naukowych do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego, w podziale na części Agnieszka Krawczyk 2023-02-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
723298 RZ.2600.02.2023 Zakup i dostawa materiałów biurowych do jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego, niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego. Agnieszka Krawczyk 2023-02-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
702179 RZ.272.36.2022 Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Głogowskiego w podziale na części, tj.: CZĘŚĆ I – Termomodernizacja budynku głównego szkoły oraz budynku „Zielone Warsztaty” w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie. CZĘŚĆ II – Termomodernizacja budynku głównego szkoły oraz budynku sportowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie; CZĘŚĆ III - Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie. Agnieszka Krawczyk 2022-12-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
700397 RZ.272.33.2022 Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie (działka nr 174 obręb Stare Miasto) w okresie 01.02.2023 r. – 31.01.2024r. Agnieszka Krawczyk 2022-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
702470 RZ.272.35.2022 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Głogowie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z dostarczaniem i odbiorem z siedziby Zamawiającego, w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Agnieszka Krawczyk 2022-12-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
702450 RZ.272.34.2022 Dozór obiektu Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21 i ochrona transportowanych wartości pieniężnych w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r. Agnieszka Krawczyk 2022-12-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
691761 RZ.2600.05.2022 Przechowywanie usuniętych pojazdów z dróg na terenie Powiatu Głogowskiego na podstawie art.130 a ustawy – Prd” Iwona Sajkowska 2022-11-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings