Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
925931 RI.271.9.2024 „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” Kamil Mazurowski 2024-05-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
927309 GK.271.11.2024 Świadczenie usług żywienia na potrzeby: Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim Anna Jasiun 2024-05-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
928051 GK.271.12.2024 Zorganizowanie dwóch turnusów kolonii profilaktycznych oraz jednego turnusu obozu wędrownego dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w ramach zadania pn.: „Ograniczenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci szkół podstawowych”. Agnieszka Ślusarska 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
904559 RTiI.271.7.2024 Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim Iwona Kocęba 2024-04-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
896046 RTiI.271.6.2024 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim” Iwona Kocęba 2024-03-18 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
891525 RI.271.4.2024 „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo –rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Sylwia Welc 2024-03-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
884500 RTiI.271.1.2024 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim” Iwona Kocęba 2024-02-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881877 RI.271.3.2024 „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul.: Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim”. Sylwia Welc 2024-02-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876432 RI.271.2.2024 „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo –rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Sylwia Welc 2024-02-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
862001 GK.273.27.2023 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na ulicach, drogach, chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych, ścieżkach rowerowych, schodach, alejkach, kładkach i na innych ciągach komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Lidzbark Warmiński Agnieszka Ślusarska 2023-12-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
927275 GK.271.11.2024 Świadczenie usług żywienia na potrzeby: Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim Agnieszka Ślusarska 2024-05-14 15:17:02 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to