Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
772351 RI.271.13.2023 Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn.: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”. Sylwia Welc 2023-06-02 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
763670 GK.271.11.2023 Zorganizowanie trzech turnusów kolonii profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w ramach zadania pn.: „Ograniczenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci szkół podstawowych.” Agnieszka Ślusarska 2023-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
761858 RTiI.271.12.2023 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW Iwona Kocęba 2023-05-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
753879 RTiI.271.10.2023 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW Iwona Kocęba 2023-04-28 07:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
745446 RTiI.271.8.2023 Budowa wiat z zintegrowanym systemem o odjazdach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II” Iwona Kocęba 2023-04-25 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
736508 RI.271.9.2023 „Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim” Sylwia Welc 2023-03-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
735189 RI.271.7.2023 Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej Sylwia Welc 2023-03-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
729272 RI.271.5.2023 „Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim”. Sylwia Welc 2023-03-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
720240 GK.271.3.2023 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II Anna Jasiun 2023-02-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
720004 RI.271.4.2023 „Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim” Sylwia Welc 2023-02-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings