Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
775880 SA.270.19.2023 Przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu przy siedzibie Nadleśnictwa Białowieża - ETAP II Dział Administracyjno-Gospodarczy 2023-06-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
769597 Usługa z zakresu koszenia łąk 34 ha ze zbiorem siana w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Dział Gospodarki Leśnej 2023-05-25 13:13:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
766748 Usługa z zakresu koszenia łąk 34 ha ze zbiorem siana w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Dział Gospodarki Leśnej 2023-05-19 12:33:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
754014 SA.270.16.2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Białowieża w 2023 roku Dział Administracyjno-Gospodarczy 2023-04-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
751289 Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych w Nadleśnictwie Białowieża Dział Administracyjno-Gospodarczy 2023-04-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
744557 SA.270.13.2023 Zagospodarowanie terenu w Parku Dyrekcyjnym Dział Administracyjno-Gospodarczy 2023-03-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
742346 Usługa z zakresu oczyszczania miejsc zimowego dokarmiania wraz z posezonową konserwacją brogów w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Dział Gospodarki Leśnej 2023-03-22 10:38:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
740886 SA.270.12.2023 Zagospodarowanie terenu- nasadzenie drzew owocowych Dział Administracyjno-Gospodarczy 2023-03-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
711913 SA.270.8.2023 Zagospodarowanie terenu- nasadzenie drzew owocowych Dział Administracyjno-Gospodarczy 2023-03-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
716536 SA.270.3.2023 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO ZBIORNIKÓW KOTŁOWNI NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA W 2023 ROKU Dział Administracyjno-Gospodarczy 2023-01-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
716564 SA.270.2.2023 DOSTAWA PROPANU DO ZBIORNIKÓW KOTŁOWNI NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA W 2023 ROKU Dział Administracyjno-Gospodarczy 2023-01-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
766684 Usługa z zakresu koszenia łąk 34 ha ze zbiorem siana w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Dział Gospodarki Leśnej 2023-05-15 12:32:55 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to