Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
942559 1/2024 Remont i przebudowa budynku plebani parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach Dariusz Lewandowski 2024-07-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
933021 Zp.271.8.2024 Modernizacja istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole podstawowej w Kawnicach Dariusz Lewandowski 2024-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
927804 Zp.271.7.2024 Przebudowa drogi gminnej w m. Rosocha w gm. Golina Dariusz Lewandowski 2024-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
914454 Zp.271.6.2024 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej Dariusz Lewandowski 2024-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
906520 Zp.271.5.2024 Zakup 24-osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Golina” Dariusz Lewandowski 2024-04-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
895314 1/2024 Remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Myśliborzu Dariusz Lewandowski 2024-03-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
886963 ZO.1.2024/OF Budowa placu zabaw w Golinie przy ul. Kolejowej Olga Frońda 2024-02-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
876921 Zp.271.3.2024 "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina" - ul. 3 Maja oraz ul. Z. Nałkowskiej w Golinie Dariusz Lewandowski 2024-02-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
877833 ZO.1/2024/AR Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gm. Golina poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę systemu magazynowania wody opadowej " Anna Rabiega 2024-01-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
871616 Zp.271.2.2024 Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica Dariusz Lewandowski 2024-01-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
846641 Zp.271.18.2023 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Golina Dariusz Lewandowski 2023-12-29 12:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
886372 ZO.1.2024/OF Budowa placu zabaw w Golinie przy ul. Kolejowej Olga Frońda 2024-02-12 12:54:30 Zapytanie ofertowe Supply Go to
867042 ZO.12.2023/OF Sprzątanie hali widowiskowo – sportowej mieszczącej się przy Szkole Podstawowej w Golinie Olga Frońda 2024-01-30 12:26:43 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
788834 ZO.3/2023/JK Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych stacji uzdatniania powietrza w ramach przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina – zakup stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Joanna Kukulska 2023-07-13 14:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
452865 Zp.271.4.2021 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap III - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina. Dariusz Lewandowski 2021-05-19 14:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447523 Zp.271.3.2021 Przebudowa drogi w m. Golina - ul. Partyzantów Dariusz Lewandowski 2021-05-14 14:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
434738 Zp.271.2.2021 Przebudowa dróg w m. Golina - ul. Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego Dariusz Lewandowski 2021-04-12 14:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
418211 Zp.271.1.2021 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie Dariusz Lewandowski 2021-03-01 10:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to