Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
744372 Opracowanie dokumentacji remontowej dla potrzeb budynku nr 2. Małgorzata Domańska 2023-03-29 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
744542 Roczny przegląd instalacji gazu w kompleksie 4. WSzKzP SPZOZ przy ul. Weigla 5 - w zakresie sprawdzenia szczelności przewodów rurowych, oceny stanu technicznego instalacji gazowych z punktami odbiorów końcowych (przyborami) w n/w budynkach znajdujących się w kompleksie szpitalnym 4. WSzKzP SPZOZ. Małgorzata Domańska 2023-03-29 14:03:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
745362 Roczny przegląd i serwis pogwarancyjny Stacji Uzdatniania Wody w kotłowni – zmiękczacza jono-wymienialnego – trzy kolumnowego serii 56 /0022CF-Nr cz.0844 I F. EPURO SOFT Małgorzata Domańska 2023-03-31 08:44:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
745421 Prowadzenie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania wody Małgorzata Domańska 2023-03-31 09:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
745190 4WSzKzP.SZP.2612.17.2023 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz zamkniętych systemów aspiracyjno próżniowych do pobierania krwi przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Piotr Strąk 2023-03-31 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
745090 4WSzKzP.SZP.2612.16.2023 Dostawa Ultrasonografu okulistycznego – 1 kpl. Piotr Strąk 2023-03-31 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
746032 „Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2023-04-03 08:00:00 - Supply Go to
736867 4WSzKzP.SZP.2612.3.2023 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH NA ROK 2023/2024 Piotr Strąk 2023-04-03 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
725442 4WSzKzP.SZP.2612.5.2023 Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu oraz podległych przychodni. Piotr Strąk 2023-04-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
743546 4WSzKzP.SZP.2612.18.2023 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH Piotr Strąk 2023-04-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
742047 „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie w konkursie nr FM-SIS.02.ONKO.2023 na wybór projektu strategicznego w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych” Magdalena Kałuska 2023-03-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
731329 4WSzKzP.SZP.2612.4.2023 Dostawa specjalistycznych materiałów medycznych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Piotr Strąk 2023-03-27 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
744760 Dostawa komputerów poleasingowych AiO Magdalena Błaszczyk 2023-03-27 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
741536 4WSzKzP.SZP.2612.24.2023 Dostawa 100 szt. spirometrów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem Piotr Strąk 2023-03-24 11:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744888 Dostawa tuszy do Epson PP-100 Magdalena Błaszczyk 2023-03-24 10:44:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
742415 Dostawa profesjonalnego sprzętu sprzątającego w 2023 roku. Jacek Golonka 2023-03-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
741044 Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, chłodniczego laboratoryjnego /farmaceutycznego/ i gastronomicznego w 2023/24 roku. Jacek Golonka 2023-03-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
738441 4WSzKzP.SZP.2612.10.2023 Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego Piotr Strąk 2023-03-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
730849 4WSzKzP.SZP.2612.6.2023 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu medycznego w 2023/24 roku. Piotr Strąk 2023-03-20 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
732333 4WSzKzP.SZP.2612.9.2023 Świadczenie usługi koordynacji i nadzoru nad realizacją niekomercyjnego badania klinicznego PROTECTAA Piotr Strąk 2023-03-20 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
744493 Roczny przegląd instalacji gazu w kompleksie 4. WSzKzP SPZOZ przy ul. Weigla 5 - w zakresie sprawdzenia szczelności przewodów rurowych, oceny stanu technicznego instalacji gazowych z punktami odbiorów końcowych (przyborami) w n/w budynkach znajdujących się w kompleksie szpitalnym 4. WSzKzP SPZOZ. Małgorzata Domańska 2023-03-22 13:53:55 Zapytanie ofertowe Service Go to
725319 Dostawa stacji diagnostyczno-opisowych na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej – 2 kpl. Sylwia Komorek 2023-03-07 17:52:56 Zapytanie ofertowe Supply Go to
725005 Miejscowe wymiany wykładziny typu Tarket Mariusz Patynkiewicz 2023-02-20 12:23:20 Zapytanie ofertowe Service Go to
715040 Przeprowadzenie recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm PN -EN ISO /IEC 27001 :2017 oraz PN- EN ISO 9001:2015 Joanna Górska 2023-01-16 15:10:12 Zapytanie ofertowe Supply Go to
637039 Wykonanie inwentaryzacji i przeglądu technicznego gazów medycznych w kompleksie 4. WSzKzP SPZOZ przy ul. Weigla 5 Małgorzata Domańska 2022-07-18 14:14:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
630791 Wymiana drzwi ewakuacyjnych pod arkadami w cz. V bud nr 1 wraz z remontem i dostosowaniem schodów wejściowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane prace Roman Domański 2022-07-07 14:21:08 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
570141 Dostawa opatrunków specjalistycznych Patrycja Mrożek-Kruk 2022-02-04 13:46:35 Zapytanie ofertowe Supply Go to
482139 Sprzedaż wraz z demontażem Angiokardiografu stacjonarnego z wyposażeniem Sylwia Komorek 2021-07-22 11:30:38 Zapytanie ofertowe Supply Go to
408269 „Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego” do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2020-12-23 08:10:26 - Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
692099 4 WSzKzP.SZP.2612.82.2022 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu medycznego w 2023 roku Piotr Strąk 2023-01-10 13:13:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
683685 Zaprojektowanie i montaż logotypu CWBK 4.WSK. Michał Molenda 2022-11-25 13:03:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
664851 4WSzKzP.SZP.2612.70.2022 DOSTAWA ZASTAWEK, RETRAKTORÓW, PIERŚCIENI, SYSTEMU DO PLASTYKI ZASTAWEK ORAZ SYSTEMU DO FIKSACJI SZWÓW DLA KLINIKI KARDIOCHIRURGII Piotr Strąk 2022-12-12 11:15:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
656457 4WSZKZP.SZP.2612.63.2022 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU OKULISTYKI Piotr Strąk 2022-12-12 11:25:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
658749 4WSzKzP.SZP.2612.57.2022 DOSTAWA MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW ORAZ DROBIU I JEGO PRZETWORÓW Piotr Strąk 2022-11-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
665593 4WSzKzP.SZP.2612.66.2022 CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA KANAŁÓW UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH W TYM ZBO Piotr Strąk 2022-12-12 13:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
626210 4WSzKzP.SZP.2612.48.2022 Serwis aparatów medycznych – sprzęt prod. Siemens – rezonans magnetyczny, aparaty RTG, angiograf, mammograf, echokardiograf Piotr Strąk 2022-09-02 09:10:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
622223 4WSzKzP.SZP.2612.26.2022 Dostawa środków do dezynfekcji, diagnostyki, wapna sodowanego wraz z najmem robota do dezynfekcji emitującego promieniowanie UVC Piotr Strąk 2022-10-07 00:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
624384 4WSzKzP.SZP.2612.41.2022 DOSTAWA ŁÓŻKA DO INTENSYWNEJ TERAPII BARIATRYCZNE - 1 KPL,(TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI) Piotr Strąk 2022-07-04 23:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
626236 4WSzKzP.SZP.2612.33.2022 DOSTAWA KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA 2022/23 ROK Piotr Strąk 2022-07-14 08:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to