Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
931968 Wstępne konsultacje rynkowe ,, System Cyfrowej Radiografii” Sylwia Komorek 2024-05-31 10:30:00 Dialog konkurencyjny Supply Go to
933540 Dostawa komputerów poleasingowych Dell/HP Magdalena Błaszczyk 2024-06-03 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
934260 4WSzKzP.SZP.2612.65.2024 Dostawa papieru ksero do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów biurowych na lata 2024-2026 roku. Piotr Strąk 2024-06-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
930934 4WSzKzP.SZP.2612.55.2024 Dostawa sprzętu medycznego według 3 pakietów. Piotr Strąk 2024-06-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
912666 4WSzKzP.SZP.2612.43.2024 Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej z możliwością nadbudowy dalszych kondygnacji Piotr Strąk 2024-06-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
934485 Sprzedaż i dostawa leku rywaroksaban 15mg na potrzeby projektu GENTLE_PACE STUDY. Agnieszka Andrejków 2024-06-07 15:05:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
934468 Sprzedaż i dostawa leku rywaroksaban 15mg na potrzeby projektu GENTLE_PACE STUDY. Agnieszka Andrejków 2024-06-07 15:05:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
926474 4WSzKzP.SZP.2612.08.2024 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji Piotr Strąk 2024-06-10 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
928803 4 WSzKzP.SZP.2612.17.2024 Dostawa narzędzi, instrumentarium wraz z kontenerami sterylizacji - XIII pakietów Piotr Strąk 2024-06-17 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
930616 4WSzKzP.SZP.2612.07.2024 Dostawa odczynników wg 3 pakietów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Piotr Strąk 2024-06-17 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
932932 Dostawa komputerów poleasingowych AiO Magdalena Błaszczyk 2024-05-29 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
930130 Kompleksowa usługa obejmująca biobankowanie materiału biologicznego pobranego od pacjentów zrekrutowanych do badań klinicznych/eksperymentów badawczych Agnieszka Andrejków 2024-05-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
929963 Niszczarka do dysków ssd z pakietem oprogramowania do generowania raportów z przeprowadzonej kasacji Magdalena Błaszczyk 2024-05-28 08:28:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
926325 Wynajem kontenerów biurowo-sanitarnych, kabin typu Toi-Toi oraz ogrodzenia tymczasowego ażurowego Roman Domański 2024-05-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927335 Dostawa lup operacyjnych okularowych- okulary chirurgiczne z korektą wady wzroku - 2 kpl. Sylwia Komorek 2024-05-20 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
926427 4WSzKzP.SZP.2612.Kon.Rynk.1.2024 Konsultacje rynkowe - Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej Agnieszka Andrejków 2024-05-17 13:00:00 Dialog konkurencyjny Service Go to
923699 4WSzKzP.SZP.2612.27.2024 NAJEM PRASO-KONTENERA I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU Piotr Strąk 2024-05-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
926498 Dostawa klawiatur USB i myszy USB Magdalena Błaszczyk 2024-05-15 13:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
926016 4.WSzKzP/SRiET/WMR/2024/OŚw.ZEW Dostawa i montaż 256 baterii akumulatorów do bezprzerwowych zasilaczy UPS zainstalowanych w 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Wojciech Makowiński-Rogala 2024-05-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
924177 System PAM Magdalena Błaszczyk 2024-05-14 09:15:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
899090 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu aktywności związanych z realizacją fazy start-up eksperymentu badawczego Notice-CAS Agnieszka Andrejków 2024-04-08 14:34:54 Zapytanie ofertowe Service Go to
892934 Dostawa ureterorenoskopów giętkich cyfrowych - 35 szt. wraz z najmem jednostki sterującej w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Sylwia Komorek 2024-03-11 16:52:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to
876033 Sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Sylwia Komorek 2024-01-26 19:31:42 Zapytanie ofertowe Service Go to
874878 „Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi drzwi sterowanych i automatycznych oraz 2 bram rolowanych (wjazdowa i wyjazdowa sieni ciepła SOR) zainstalowanych w obiektach 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.” Mariusz Patynkiewicz 2024-01-29 10:34:51 Zapytanie ofertowe Service Go to
873533 Dostawa olejów do konserwacji narzędzi oraz systemów motorowych Sylwia Komorek 2024-01-11 16:44:13 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853731 Dostawa fartuchów ochronnych rtg oraz osłon tarczycy Sylwia Komorek 2023-12-05 10:49:43 Zapytanie ofertowe Supply Go to
830430 Remont łazienki w budynku nr 43 Wydział Administracji Ogólnej na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu. Mariusz Patynkiewicz 2023-10-13 12:04:09 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
798736 Usługa dostępu do systemu teletransmisji zapisów badań EKG z defibrylatorów wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu i 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem aplikacji odbiorczej Sylwia Komorek 2023-10-16 12:20:47 Zapytanie ofertowe Supply Go to
753367 Najem części powierzchni użytkowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dla zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia Automatów z napojami i przekąskami przez firmę zewnetrzną na potrzeby pacjentów, odwiedzajacych i personelu. Ewa Pyrsz 2023-04-13 11:37:55 Zapytanie ofertowe Service Go to
753446 Najem części powierzchni użytkowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu dla zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia Automatów z napojami i przekąskami na potrzeby pacjentów, odwiedzających i personelu przez firmę zewnętrzną. Ewa Pyrsz 2023-04-13 11:31:08 Przetarg nieograniczony Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
924349 Sprzedaż i dostawa leku rywaroksaban 15mg na potrzeby projektu GENTLE_PACE STUDY. Agnieszka Andrejków 2024-05-29 13:18:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
878154 4 WSzKzP.SZP.2612.14.2024 DOSTAWA POMP AKTYWNIE WSPOMAGAJĄCYCH KRĄŻENIE WRAZ Z NAJMEM 2 SZT KONSOLI Piotr Strąk 2024-03-08 08:34:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
838941 4WSZKZP.SZP.2612.112.2023 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII ORAZ KLINICZNEGO ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Piotr Strąk 2024-03-25 10:25:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
824799 4 WSzKzP.SZP.2612.113.2023 DOSTAWA ZESTAWU DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNEGO Z WIDEOENDOSKOPEM Z OPCJĄ NBI ORAZ KANAŁEM ROBOCZYM – 1 KPL Piotr Strąk 2023-11-09 14:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821447 4WSzKzP.SZP.2612.95.2023 Dostawa transmiterów kompatybilnych z urządzeniami do elektroterapii dla Pracowni Elektrofizjologii Piotr Strąk 2023-10-26 10:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821592 4WSzKzP.SZP.2612.109.2023 Dostawa retraktora do plastyk zastawkowych serca – 1kpl, Piotr Strąk 2023-10-17 11:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
805006 4WSzKzP.SZP.2612.82.2023 DOSTAWA MATERIAŁÓW OKULISTYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU OKULISTYKI Piotr Strąk 2023-12-19 13:02:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
801110 4WSzKzP.SZP.2612.78.2023 DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI WRAZ Z NAJMEM 2 SZT. URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ SYSTEMU DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ IVUS Piotr Strąk 2023-12-19 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
800023 4WSzKzP.SZP.2612.80.2023 DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁOW MEDYCZNYCH DLA KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU I KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ Piotr Strąk 2024-01-12 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
796594 4WSzKzP.SZP.2612.58.2023 Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem: bezolejowej pompy próżniowej, 2 szt. aparatu do pomiaru ACT, generatora do litotrypsji dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Piotr Strąk 2023-12-19 14:03:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to