Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.9.2024 „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW”

Deadlines:
Published : 10-05-2024 14:44:00
Placing offers : 29-05-2024 10:00:00
Offers opening : 29-05-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 185.85 2024-05-10 14:44:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1371.05 2024-05-10 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Program Funkcjonalno - Użytkowy.pdf pdf 11937.66 2024-05-10 14:44:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 117.19 2024-05-10 14:44:00 Proceeding
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1.pdf pdf 211.28 2024-05-15 15:23:14 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 2 +ZMIANA TREŚCI SWZ + ZMIANA OGŁOSZENIA.zip zip 208.14 2024-05-24 19:51:57 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 167.05 2024-05-29 11:59:27 Public message

Announcements

2024-05-29 11:59 Kamil Mazurowski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-05-29 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5 105 000,00 złotych brutto.
2024-05-24 19:51 Kamil Mazurowski Zapytania i wyjaśnienia nr 2 + Zmiana treści SWZ + Zmiana ogłoszenia

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].zip

2024-05-15 15:23 Kamil Mazurowski Zapytania i wyjaśnienia nr 1

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 694