Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RTiI.271.7.2024 Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim

Deadlines:
Published : 20-03-2024 13:54:00
Placing offers : 15-04-2024 09:00:00
Offers opening : 15-04-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 142.83 2024-03-20 13:54:00 Proceeding
PROJEKTY.zip zip 29370.86 2024-03-20 13:54:00 Proceeding
PRZEDMIARY.zip zip 179.23 2024-03-20 13:54:00 Proceeding
STWiOR.zip zip 3827.35 2024-03-20 13:54:00 Proceeding
SWZ_przebudowa Wiosenna.pdf pdf 404.93 2024-03-20 13:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ_PPU.pdf pdf 285.24 2024-03-20 13:54:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_wersja edytowalna.docx docx 80.71 2024-03-20 13:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_BZP.pdf pdf 51.71 2024-04-04 16:22:07 Proceeding
Zmiana terminu składania ofert_Ogłoszenie BZP.pdf pdf 35.5 2024-04-05 14:55:32 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania_1.zip zip 232.67 2024-04-04 12:18:16 Public message
Odpowiedzi na zapytania_2_zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 132.46 2024-04-04 16:21:41 Public message
zmiana terminu składania ofert_2.pdf pdf 119.03 2024-04-05 14:54:20 Public message
Odpowiedzi na zapytania_3.pdf pdf 120.58 2024-04-08 14:55:59 Public message
Odpowiedzi na zapytania_4.pdf pdf 114 2024-04-11 14:24:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 143.92 2024-04-15 12:22:44 Public message
Zawiadomienie_Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 135.19 2024-04-30 14:48:55 Public message

Announcements

2024-04-30 14:48 Iwona Kocęba Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie_Wybór [...].pdf

2024-04-15 12:22 Iwona Kocęba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-15 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.060.536,00 zł gross (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych)
2024-04-11 14:24 Iwona Kocęba Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ_4

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2024-04-08 14:55 Iwona Kocęba Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ _3

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2024-04-05 14:54 Iwona Kocęba Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu.

zmiana terminu skład [...].pdf

2024-04-04 16:21 Iwona Kocęba Odpowiedź na wniosek z dn. 04.04.2024 r. Uwaga! Modyfikacja treści SWZ, zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2024-04-04 12:18 Iwona Kocęba Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Uwaga! Modyfikacja przedmiaru.

Odpowiedzi na zapyta [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1289