Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RTiI.271.6.2024 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim”

Deadlines:
Published : 01-03-2024 14:44:00
Placing offers : 18-03-2024 08:00:00
Offers opening : 18-03-2024 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_BZP.pdf pdf 166.98 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
Projekt budowlany.zip zip 22314.44 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
Projekty techniczne.zip zip 5616 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 4569.28 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 532.44 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
Zalecenia konserwatora.zip zip 1940.04 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
Załącznik 1B do SWZ_elementy wykluczone z przedmiaru.pdf pdf 73.54 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
Załącznik do SWZ_PPU.pdf pdf 358.88 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1C do SWZ_ Przedmiar Naprawa hydroizolacji fundamentów .pdf pdf 79.95 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_wersja edytowalna.docx docx 141.16 2024-03-01 14:44:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 109.52 2024-03-18 15:19:23 Public message
Wybór ofderty najkorzystniejszej.pdf pdf 112.24 2024-03-28 12:56:12 Public message

Announcements

2024-03-28 12:56 Iwona Kocęba Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wybór ofderty najkor [...].pdf

2024-03-18 15:19 Iwona Kocęba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-18 08:00 Buyer message Kwota (brutto) przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 612.500,00 (słownie: sześćset dwanaście tysięcy złotych)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 676