Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.4.2024 „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo –rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Deadlines:
Published : 21-02-2024 13:32:00
Placing offers : 14-03-2024 10:00:00
Offers opening : 14-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 185.3 2024-02-21 13:32:00 Proceeding
SWZ OBIEKTY.pdf pdf 1674.9 2024-02-21 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) wraz z załącznikami.pdf pdf 16680.6 2024-02-21 13:32:00 Proceeding
Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 111.84 2024-02-21 13:32:00 Proceeding
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 1.pdf pdf 185.46 2024-02-29 11:55:52 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 2 +ZMIANA SWZ+ZMIANA OGŁOSZENIA.zip zip 206.04 2024-03-04 15:42:18 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 3.pdf pdf 174.9 2024-03-04 15:44:43 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 201.02 2024-03-14 14:14:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 203.75 2024-04-09 14:17:53 Public message

Announcements

2024-04-09 14:17 Kamil Mazurowski ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-03-14 14:14 Sylwia Welc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-03-14 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5 102 040,81 złotych brutto.
2024-03-04 15:44 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 3

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

2024-03-04 15:42 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 2 + ZMIANA TREŚCI SWZ+ ZMIANA OGŁOSZENIA
ZAMAWIAJĄCY ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].zip

2024-02-29 11:55 Sylwia Welc PYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

2024-02-21 13:38 Sylwia Welc ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ ZMIENIŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PORÓWNANIU DO POPRZEDNIEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) ULEGŁ ZMIANIE.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1274