Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WnSSzWsk/24/000051.MD Szkolenie "Prawo jazdy kat. D po B i kwalifikacja wstępna przyspieszona"

Deadlines:
Published : 08-02-2024 13:08:00
Placing offers : 13-02-2024 13:00:00
Offers opening : 13-02-2024 13:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia o tematyce „Prawo jazdy kat. D po B
i kwalifikacja wstępna przyspieszona” 
dla jednej osoby uprawnionej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. 

Pozostałe informacje w załącznikach.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (48) 386 72 28

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapyt. ofertowe C,C+E.docx docx 28.06 2024-02-08 13:08:00 Proceeding
Zał. 2 Oferta szkoleniowa.docx docx 26.06 2024-02-08 13:08:00 Proceeding
Zał. 3 wzór umowy.rtf rtf 124.36 2024-02-08 13:08:00 Proceeding
Zał. 4 Klauzula informacyjna RODO.docx docx 20.25 2024-02-08 13:08:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Szkolenie "Prawo jazdy kat. D po B i kwalifikacja wstępna przyspieszona" Szkolenie "Prawo jazdy kat. D po B i kwalifikacja wstępna przyspieszona" wraz z egzaminem i NNW dla jednej osoby bezrobotnej. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów wymienionych w umowie (zał. 3). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Szkolenie zostanie zakończone do 30 Kwietnia br. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oferta szkoleniowa - Oświadczam, że dane zawarte w zał. 2 są zgodne ze stanem faktycznym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 RODO - Zapoznałam/em się z klauzulą RODO. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Pozostałe koszty. - Do kosztów szkolenia zostanie doliczony koszt ubezpieczenia NNW. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Pozostałe informacje - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 363