Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAG.230.2.5.2024 Przegląd aparatu RTG Helios

Deadlines:
Published : 07-02-2024 15:02:00
Placing offers : 13-02-2024 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"


Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania, pod warunkiem że wniosek o udzielenie wyjaśnień (pytań) wpłynie nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Zapytanie ofertowe może być unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Informacja o podstawach wykluczenia z postępowania.pdf pdf 329.53 2024-02-07 15:02:00 Proceeding
Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 185.05 2024-02-07 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.docx docx 13.85 2024-02-07 15:02:00 Subject of the order

Announcements

2024-02-28 13:40 Joanna Kotwica Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy: SK-MED SYSTEMS Sp. z o. o. na wartość 3877,20 zł brutto. Wybrana oferta spełnia wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny, a jej wartość nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa przeglądu Przegląd techniczny aparatu RTG Helios zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 do Za [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Należy określić termin realizacji usługi od daty otrzymania zlecenia. Maksymalnie 10 dni roboczych. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 309