Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WM/B/240125/1 BIEŻĄCA OBSŁUGA ORAZ PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA (SEPARATORY, OSADNIKI) ODWADNIAJĄCYCH OBIEKTY INŻYNIERSKIE NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Deadlines:
Published : 05-02-2024 14:19:00
Placing offers : 14-02-2024 08:00:00
Offers opening : 14-02-2024 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez załączony Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty określone w Zaproszeniu do składania ofert.

W Zaproszeniu do składania ofert Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, warunki składania ofert.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty zgodnie z zapisami Zaproszenia do składania ofert.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.pdf pdf 335.39 2024-02-05 14:19:00 Proceeding
MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA.zip zip 1291.9 2024-02-05 14:19:00 Proceeding
unieważnienie - SI.pdf pdf 441.08 2024-02-13 09:33:39 Public message

Announcements

2024-02-13 09:34 Barbara Jendrzejek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu wycena inwestorska, wycena ofertowa oraz pozostałe dokumenty uwzględniają podatek VAT dla całości usługi wynoszący 23 %. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zał. 3 PKWiU 38.11.6 usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych podlegają 8 % stawce VAT. Z uwagi na powyższe Zamawiający, na podstawie p. IX 5. e) Zaproszenia do składania ofert, unieważnia postępowanie jw.

unieważnienie - SI.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 444