Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZDP.271.6.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec - Siekluki"

Magdalena Nowak
Powiat Białobrzeski
Deadlines:
Published : 05-02-2024 11:18:00
Placing offers : 13-02-2024 12:00:00
Offers opening : 13-02-2024 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.54 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 170.05 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_wzór umowy.pdf pdf 117.65 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ _ Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 105.78 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
Druk oferty _ Załączniki 3, 3a i 3b do SWZ.odt odt 31.12 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3c do SWZ_Tajemnica przedsiębiorstwa.odt odt 8.12 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
Załączniki nr 4, 5 i 6 do SWZ.odt odt 15.91 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
Załącznik graficzny_Lokalizacja.png png 1285.03 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
Załącznik graficzny_Zakres przebudowy, Odcinek nr 2.png png 1054.23 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
Załącznik graficzny_Zakres przebudowy, Odcinek nr 1.png png 1578.36 2024-02-05 11:18:00 Proceeding
Informacja z otw. ofert.pdf pdf 146.96 2024-02-13 12:11:29 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 153.16 2024-02-15 12:46:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 74.14 2024-03-01 13:15:59 Public message

Announcements

2024-03-01 13:15 Magdalena Nowak W załączeniu Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-02-15 12:46 Magdalena Nowak Witam w załączeniu informacja z wyboru oferty.

Wybór oferty.pdf

2024-02-13 12:11 Magdalena Nowak Witam w załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otw. of [...].pdf

2024-02-13 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi kwotę 55 000,00 PLN brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398