Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00090254/01 „Wywóz odcieków przemysłowych z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 do punktu stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jamnie w ilości do 26000 m3 w 2024 roku (w podziale na dwa zadania)

Deadlines:
Published : 05-02-2024 10:11:00
Placing offers : 13-02-2024 12:30:00
Offers opening : 13-02-2024 12:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu (2).pdf pdf 147.96 2024-02-05 10:11:00 Proceeding
AP Rozdział I IDW.docx docx 92.66 2024-02-05 10:11:00 Proceeding
AP Rozdział II OPZ.doc doc 47.5 2024-02-05 10:11:00 Proceeding
AP Rozdział III wzór umowy.docx docx 38.49 2024-02-05 10:11:00 Proceeding
AP Rozdział IV Formularz ofertowy.doc doc 92.5 2024-02-05 10:11:00 Proceeding
AP Rozdział V załączniki do SWZ..docx docx 52.07 2024-02-05 10:11:00 Proceeding
informacja o złożonych ofertach.docx docx 34.66 2024-02-13 13:02:26 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.doc doc 35.5 2024-02-13 13:07:49 Public message

Announcements

2024-02-13 13:10 Anna Pieńkowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 255 pkt 1) Ustawy PZP, Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż upłynął termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.

2024-02-13 13:07 Anna Pieńkowska INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

Informacja o unieważ [...].doc

2024-02-13 13:02 Anna Pieńkowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja o złożony [...].docx

2024-02-13 12:30 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
zadanie A 266.500,00 zł netto,
zadanie B 266.500,00 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 398