Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.3.2024 „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul.: Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim”.

Deadlines:
Published : 31-01-2024 12:08:00
Placing offers : 23-02-2024 10:00:00
Offers opening : 23-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 187.45 2024-01-31 12:08:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .pdf pdf 1659.46 2024-01-31 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 11 – kopie uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy J. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim i ul. Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.pdf pdf 1693.21 2024-01-31 12:08:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 12-DOKUMENTACJE PROJEKTOWE W ZAKRESIE ULICY WARMIŃSKIEJ, MAZURSKIEJ, SPACEROWEJ, GRABOWSKIEGO I WYBICKIEGO.7z 7z 95154.2 2024-01-31 12:08:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 13-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ULICY WARMIŃSKIEJ, MAZURSKIEJ, SPACEROWEJ, GRABOWSKIEGO I WYBICKIEGO.7z 7z 6061.03 2024-01-31 12:08:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Szkic przedstawiający zakres zadania nr 5..jpg jpg 3903.01 2024-01-31 12:08:00 Proceeding
Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 105.44 2024-01-31 12:08:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA_ZMIANA WARUNKÓW.pdf pdf 767.18 2024-02-15 11:59:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 53.81 2024-02-15 12:01:25 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 197.4 2024-02-23 14:18:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf pdf 206.72 2024-03-19 14:36:11 Public message

Announcements

2024-03-19 14:36 Sylwia Welc ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-23 14:18 Sylwia Welc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-02-23 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
6 320 000,00 złotych brutto.
2024-02-15 12:01 Sylwia Welc Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-15 11:59 Sylwia Welc Odpowiedzi na zapytania - zmiana warunków udziału w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA ZAPYTA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1972