Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zp.271.2.2024 Urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie ukwiecenia na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w roku 2024

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Deadlines:
Published : 30-01-2024 13:24:00
Placing offers : 13-02-2024 11:00:00
Offers opening : 13-02-2024 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz.zip zip 151.73 2024-01-30 13:24:00 Proceeding
zal_1A_do_SWZ_Formularz_ofertowy_szczegolowy_wykaz.zip zip 361.33 2024-01-30 13:24:00 Proceeding
zal_nr_3_do_SWZ_projektowane_postanowienia_umowy.zip zip 870.62 2024-01-30 13:24:00 Proceeding
zal_nr_7_do_SWZ_dokumentacja_przetargowa.zip zip 78.19 2024-01-30 13:24:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu.BES.pdf pdf 209.72 2024-01-30 13:24:00 Proceeding
odpowiedzi_nr_1_z_dn_07_02_24.BES.pdf pdf 117.16 2024-02-07 11:41:38 Public message
modyfikacja_swz_nr_1_z_dn_07_02_24.BES.pdf pdf 172.62 2024-02-07 11:41:38 Public message
aktualizacja_nr_1_z_dn_07_02_2024_zad_nr_2_kosztorys_ślepy_2024.xlsx xlsx 24.69 2024-02-07 11:41:38 Public message
aktualizacja_nr_1_z_dn_07_02_2024_zad_nr_1_kosztorys_ślepy_2024.xlsx xlsx 25.43 2024-02-07 11:41:38 Public message
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.BES.pdf pdf 57.02 2024-02-07 11:41:38 Public message
protokol_z_otwarcia_ofert.BES.pdf pdf 108.79 2024-02-13 12:26:46 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.BES.pdf pdf 160.57 2024-02-26 12:39:21 Public message

Announcements

2024-02-26 12:39 Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu.

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2024-02-13 12:26 Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję protokół z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

protokol_z_otwarcia_ [...].pdf

2024-02-13 11:00 Buyer message Szanowni Państwo,
przekazuję informację dotyczącą wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poniższego zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi:

- dla Zadania nr 1: Obsada donic, wież kwiatowych oraz gazonów - 73 599,84 zł brutto
- dla Zadania nr 2: Obsada rabat kwiatami - 151 288,56 zł brutto
- dla Zadania nr 3: Obsada figur kwiatowych - 344 166,84 zł brutto

2024-02-07 11:41 Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postępowaniu, modyfikację treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zaktualizowane pliki stanowiące załącznik nr 7 do SWZ - dokumentacja przetargowa.

odpowiedzi_nr_1_z_dn [...].pdf

modyfikacja_swz_nr_1 [...].pdf

aktualizacja_nr_1_z_ [...].xlsx

aktualizacja_nr_1_z_ [...].xlsx

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570