Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ.271.1.24 Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy

Łukasz Sobis
Gmina Resko
Deadlines:
Published : 25-01-2024 12:53:00
Placing offers : 13-02-2024 13:00:00
Offers opening : 13-02-2024 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zamawiający:

Stowarzyszenie „Nasz Zakątek” Stara Dobrzyca 67, 72-315 Resko


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie-zamowienie.pdf pdf 78.93 2024-01-25 12:53:00 Proceeding
SWZ-Nasz-Zakatek-Stara-D.docx docx 202.14 2024-01-25 12:53:00 Proceeding
zal-projekt-stwior.zip zip 5403.09 2024-01-25 12:53:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 669.13 2024-01-25 12:53:00 Proceeding
zawiadomienie-wynik.pdf pdf 313.65 2024-02-29 14:35:19 Public message

Announcements

2024-02-29 14:35 Łukasz Sobis Zawiadomienie o wyborze oferty - w załączniku.

zawiadomienie-wynik. [...].pdf

2024-02-13 13:38 Łukasz Sobis Informacja z otwarcia ofert.
Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:
1. Grupa Magic Garden Sp. z o.o., ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław, NIP 5562795303
Cena oferty: 755 443,86 zł brutto
2. PAWKARD FPHU Kluszczyński Paweł, Sąpolnica 17, 72-200 Nowogard, NIP 856-140-20-71
Cena oferty: 472 320,00 zł brutto
3. Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kopernika 1, 72-315 Resko, NIP 8571069012
Cena oferty: 484 881,79 zł brutto
2024-02-13 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 399 642,94 zł brutto.
2024-02-09 14:59 Łukasz Sobis Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:
„Proszę o wyjaśnienie:

W przedmiarze znajdujemy następujący zapis- "Montaż i ustawianie wcześniej przygotowanych zasłon (trejaży) (wzór wg dokumentacji projektowej) - sztuk 4".
Natomiast na projekcie jest informacja o 1 sztuce. Ile trejaży ma być zainstalowanych.
Rozumiem, że zasłona ma być w kształcie litery "L" ( 4,5m x 2,2m)?
Rozbieżność występuje również między wartościami podanymi na mapie ( 6,5m, wys.2m) a informacją podaną na platformie zakupowej w ramach odpowiedzi: "Długość osłony: 4,5 m + 2,2 m, wysokość: 2,4 m". Które wartości są wiążące?”

Odpowiedź:
„Należy wykonać i zamontować trejaż (osłonę) o wymiarze łącznym długości 4,5 m + 2,2 m (w kształcie litery L) o wysokości 2,4 m, składający się z 4 sztuk elementów tworzących całość.”
2024-02-08 09:07 Łukasz Sobis Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

"Proszę o wyjaśnienie co do montażu i ustawiania wcześniej przygotowanych zasłon - proszę o określenie wymiarów oraz kształtu tych zasłon."

Odpowiedź: Osłony wykonane w konstrukcji stalowej (ramy z ocynkowanych i malowanych proszkowo profili zamkniętych) wypełnione listwami drewnianymi z drewna świerkowego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym o wymiarach 4x4 cm i rozstawie 4 cm. Osłona do wykonania w wariancie z drewnem lub z grafiką na obudowie uzgodnioną z Zamawiającym. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej.

Długość osłony: 4,5 m + 2,2 m, wysokość: 2,4 m
2024-01-31 15:13 Łukasz Sobis Zamawiający wprowadza następującą modyfikację w treści opisu przedmiotu zamówienia:

Dopuszcza się montaż ławek i koszy na śmieci z drewna świerkowego w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym. Przebieralnia w wariancie z drewnem lub z grafiką na obudowie uzgodnioną z zamawiającym. Leżaki betonowe długości w zakresie 160 – 180 cm.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 897