Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.5.2024 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Skarszyn i Boleścin. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Masłów.

Gmina Trzebnica
Gmina Trzebnica
Deadlines:
Published : 29-01-2024 10:40:00
Placing offers : 13-02-2024 11:15:00
Offers opening : 13-02-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_SWZ.pdf pdf 467.28 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
1_Zał nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 176.76 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
1_Zał nr 1 do SWZ OPZ - załączniki.zip zip 29102.24 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
2_Zał nr 1 do OFERTY Wyliczenie ceny ofertowej.docx docx 148.75 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
2_Zał nr 2 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 42.76 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
3_Zał nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 44.4 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
4_Zał nr 4 do SWZ Wzór Umowy.pdf pdf 301.7 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
5_Zał nr 5 do SWZ Wykaz robót.docx docx 29.1 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
6_Zał nr 6 do SWZ Wzór gwarancji wadialnej.docx docx 27.88 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
7_Zał nr 7 do SWZ Oświadczenie podmiotu.docx docx 30.7 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
8_Zał nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 29.52 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
9_Zał nr 9 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających.docx docx 29.29 2024-01-29 10:40:00 Proceeding
2024 01 30 Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ.pdf pdf 207.42 2024-01-30 08:43:45 Public message
2024 02 13 Informacja o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 657.08 2024-02-13 12:37:15 Public message
2024 02 20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 791.68 2024-02-20 14:23:56 Public message
2024 02 01 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 189.95 2024-02-13 11:15:00 Public message

Announcements

2024-02-20 14:23 Gmina Trzebnica Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

2024 02 20 Informacj [...].pdf

2024-02-13 12:37 Gmina Trzebnica Zamawiający zamieszcza informację, o której mowa w art.222 ust. 5 Ustawy PZP

2024 02 13 Informacj [...].pdf

2024-02-13 11:15 Buyer message Zamawiający zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2024 02 01 Informacj [...].pdf

2024-01-30 08:43 Gmina Trzebnica Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia nr 1 treści SWZ.

2024 01 30 Wyjaśnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 836