Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4 CUW-SAZ.4440.4.2024.AS dostawa artykułów spożywczych do Ogrodu Zoologicznego

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 27-02-2024 09:43:00
Placing offers : 06-03-2024 09:00:00
Offers opening : 06-03-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Aleje Niepodległości 27 

61-714 Poznań

Nr telefonu. +48 61 10 21 700

Adres poczty elektronicznej:  cuw@m.poznan.pl

Adres strony internetowej Centrum Usług Wspólnych: https://www.poznan.pl/cuw

 

działające w imieniu i na rzecz

Miasto Poznań Ogród Zoologiczny w Poznaniu

ul. Kaprala Wojtka 3

61-063 Poznań

Nr telefonu. +48 618501233,

Adres strony internetowej : https://zoo.poznan.pl

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024_BZP 00220405_01 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.84 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 64.27 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 1_SWZ_WZÓR UMOWY.DOC DOC 139 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 1A DO UMOWY OPZ WARZYWA.DOCX DOCX 28.03 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 1B DO UMOWY OPZ OWOCE.DOCX DOCX 17.52 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 1C DO UMOWY OPZ BAKALIE I PRZETWORY.DOCX DOCX 14.61 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 1D DO UMOWY OPZ ZIOŁA.DOCX DOCX 14.17 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 1E DO UMOWY OPZ JAJKA.DOCX DOCX 13.83 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 1F DO UMOWY OPZ NABIAŁ.DOCX DOCX 14.79 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 1G DO UMOWY OPZ POZOSTALE PRODUKTY SPOŻYWCZE.DOCX DOCX 16.99 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 2_SWZ_FORMULARZ OFERTOWY.DOC DOC 102 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 2A DO UMOWY FORMULARZ CENOWY WARZYWA.DOCX DOCX 33.27 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 2B DO UMOWY FORMULARZ CENOWY OWOCE.DOCX DOCX 20.96 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 2C DO UMOWY FORMULARZ CENOWY BAKALIE I PRZETWORY.DOCX DOCX 16.03 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 2D DO UMOWY FORMULARZ CENOWY ZIOŁA.DOCX DOCX 15.17 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 2E DO UMOWY FORMULARZ CENOWY JAJKA.DOCX DOCX 14.39 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 2F DO UMOWY FORMULARZ CENOWY NABIAŁ.DOCX DOCX 15.67 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 2G DO UMOWY FORMULARZ CENOWY POZOSTALE PRODUKTY SPOŻYWCZE.DOCX DOCX 19.52 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE DO OFERTY.DOC DOC 68.5 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU.DOCX DOCX 22.69 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OSWIADCZENIE WSPÓLNE PODMIOTÓW.DOC DOC 43.5 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_WYKAZ DOSTAW.DOC DOC 45 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 7_SWZ_OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITALOWA DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 44 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 8_SWZ_OSWIADCZENIE DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 48 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
ZAŁ 9_SWZ_WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.DOC DOC 48.5 2024-02-27 09:43:00 Proceeding
4 INFORMACJA Z OWARCIA OFERT.DOC DOC 50 2024-03-07 15:07:18 Public message
4 INFORMACJA Z OWARCIA OFERT.DOC DOC 50 2024-03-07 15:07:59 Public message
4 INFORMACJA Z OWARCIA OFERT.DOC.XAdES XAdES 5.27 2024-03-07 15:07:59 Public message
4 INFORMACJA NA STRONĘ O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚĆ VI.DOCX.XAdES XAdES 5.32 2024-03-20 10:47:38 Public message
4 INFORMACJA NA STRONĘ O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚĆ VI.DOCX DOCX 18.87 2024-03-20 10:47:38 Public message
4 INFORMACJA DO WYKONAWCY O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI VII.DOCX.XAdES XAdES 5.32 2024-03-20 10:48:28 Public message
4 INFORMACJA DO WYKONAWCY O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI VII.DOCX DOCX 23.42 2024-03-20 10:48:28 Public message

Announcements

2024-03-20 10:48 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU CZĘŚCI 7 - DOSTAWY POZOSTAŁYCH ART. SPOŻYWCZYCH

4 INFORMACJA DO WYKO [...].XAdES

4 INFORMACJA DO WYKO [...].DOCX

2024-03-20 10:47 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU CZĘŚCI 6 - DOSTAWY NABIAŁU

4 INFORMACJA NA STRO [...].XAdES

4 INFORMACJA NA STRO [...].DOCX

2024-03-07 15:07 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

4 INFORMACJA Z OWARC [...].DOC

4 INFORMACJA Z OWARC [...].XAdES

2024-03-07 15:07 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

4 INFORMACJA Z OWARC [...].DOC

2024-03-06 09:00 Buyer message Środki przeznaczona na realizację zamówienia:
Część 1 dostawa warzyw - 226 835,40 zł
Część 2 dostawa owoców – 155 568,00 zł
Część 3 dostawa bakalii i przypraw 15 076,50zł
Część 4 dostawa ziół 31 576,16zł
Część 5 dostawa jajek 12 405,30zł
Część 6 dostawa nabiału 31 566,50zł
Część 7 dostawa pozostałych produktów spożywczych 75 615,88zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 382