Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/2024/Krosno Usługa ubezpieczenia Powiatu Krośnieńskiego

Sylwia Ruskiewicz
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 19-01-2024 12:37:00
Placing offers : 13-02-2024 12:00:00
Offers opening : 13-02-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.93 2024-01-19 12:37:00 Proceeding
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 437.5 2024-01-19 12:37:00 Proceeding
F639 Załączniki do SWZ wersja edytowalna tryb podst.DOC DOC 142 2024-01-19 12:37:00 Proceeding
zmiana terminu na 08.02.pdf pdf 37.38 2024-01-30 14:26:48 Public message
Odpowiedzi na pytania zmiany do SWZ_cz. I.pdf pdf 244.08 2024-02-05 11:09:11 Public message
F639 Załączniki nr 2 do SWZ FORMULARZ PAKIET I-korekta.DOC DOC 104.5 2024-02-05 12:11:43 Public message
Odpowiedzi na pytania zmiany do SWZ_cz.II.pdf pdf 317.58 2024-02-05 12:11:43 Public message
Odpowiedzi na pytania zmiany do SWZ_cz.III.pdf pdf 407.32 2024-02-05 13:12:17 Public message
zmiana terminu na 13.02.pdf pdf 37.38 2024-02-12 10:18:50 Public message
Odpowiedź na pytania zmiany do SWZ_cz.IV.pdf pdf 609.72 2024-02-07 14:38:01 Public message
zmiana terinu na 12.02.2024.pdf pdf 36.96 2024-02-07 14:38:02 Public message
Odpowiedź na pytania zmiany do SWZ_sprostowanie do cz.IV.pdf pdf 365.76 2024-02-08 08:52:28 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 203.46 2024-02-13 12:35:04 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 209.54 2024-02-15 12:40:52 Public message

Announcements

2024-02-15 12:40 Sylwia Ruskiewicz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam ogłoszenie o wynikach postępowania.

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2024-02-13 12:35 Sylwia Ruskiewicz Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz

F489 Informacja o ot [...].pdf

2024-02-13 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć:
Pakiet I: 200 000 zł
Pakiet II: 70 000 zł

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz
2024-02-12 10:18 Sylwia Ruskiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam zmiany do SWZ.

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz

zmiana terminu na 13 [...].pdf

2024-02-08 08:52 Sylwia Ruskiewicz Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję sprostowanie do odpowiedzi cz. IV z dnia 07.02.2024.

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2024-02-07 14:38 Natalia Starzyńska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję cz. IV odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z opublikowanymi zmianami do SWZ.

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz

Odpowiedź na pytania [...].pdf

zmiana terinu na 12. [...].pdf

2024-02-05 13:12 Sylwia Ruskiewicz Szanowni Państwo,
załączam cz. III odpowiedzi na pytania Wykonawców.

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-02-05 12:11 Sylwia Ruskiewicz Szanowni Państwo,
w załączeniu cz. II odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz ze skorygowanym Formularzem ofertowym dla Pakietu I.

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz

F639 Załączniki nr 2 [...].DOC

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-02-05 11:09 Sylwia Ruskiewicz Szanowni Państwo,
Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców - cz. I.

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-01-30 14:26 Sylwia Ruskiewicz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam opublikowane zmiany do SWZ.

pozdrawiam
Sylwia Ruśkiewicz

zmiana terminu na 08 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1106