Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.2.2024 „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo –rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Deadlines:
Published : 18-01-2024 12:50:00
Placing offers : 12-02-2024 10:00:00
Offers opening : 12-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 187.06 2024-01-18 12:50:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1676.75 2024-01-18 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) wraz z załącznikami.pdf pdf 17099.28 2024-01-18 12:50:00 Proceeding
Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 85.45 2024-01-18 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - OBOWIĄZUJĄCY Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) wraz z załącznikami.pdf pdf 17032.49 2024-01-26 14:50:32 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 1.pdf pdf 672.75 2024-01-26 14:50:32 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 38.41 2024-01-30 08:24:47 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ 1.pdf pdf 177.58 2024-01-30 08:24:47 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 5.pdf pdf 204.85 2024-02-01 12:08:19 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 4.pdf pdf 184.65 2024-02-02 14:13:22 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 2.pdf pdf 38.41 2024-02-06 13:33:35 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ -2.pdf pdf 177.14 2024-02-06 13:33:35 Public message
Załącznik nr 11 - OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (z dnia 07.02.2024 r.) wraz z załącznikami.pdf pdf 17037.04 2024-02-07 13:14:12 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 3.pdf pdf 740.45 2024-02-07 13:14:12 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 6.pdf pdf 450.36 2024-02-07 13:19:53 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 2.pdf pdf 453.76 2024-02-07 13:47:35 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 201.6 2024-02-12 13:22:53 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 212.68 2024-02-13 14:08:56 Public message

Announcements

2024-02-13 14:08 Sylwia Welc ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2024-02-12 13:22 Sylwia Welc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-02-12 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
5 102 040,81 złotych brutto.
2024-02-07 13:53 Sylwia Welc Zamawiający informuje, iż w dniu 07.02.2024 roku załączył do ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ NR 3 - AKTUALNY –
Załącznik nr 11 pn. OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (z dnia 07.02.2024 r.) wraz z załącznikami
2024-02-07 13:47 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR - 2

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

2024-02-07 13:19 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 6

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

2024-02-07 13:14 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 3 (+ZMIANA SWZ)
+ OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( z dnia 07.02.2024r.) wraz z załącznikami będący załącznikiem nr 11 do SWZ.

Załącznik nr 11 - OB [...].pdf

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

2024-02-06 13:33 Sylwia Welc Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Informujemy, że został przedłużony termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ -2 [...].pdf

2024-02-02 14:13 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 4

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

2024-02-01 12:08 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 5

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

2024-01-30 08:24 Sylwia Welc Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Informujemy, że został przedłużony termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ 1. [...].pdf

2024-01-26 14:50 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1 (ZMIANA SWZ) + OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ.

Załącznik nr 11 - OB [...].pdf

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1503