Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RB.271.1.2024 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czermin

Agnieszka Balcerczyk
Gmina Czermin
Deadlines:
Published : 23-01-2024 15:14:00
Placing offers : 13-02-2024 13:00:00
Offers opening : 13-02-2024 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.58 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
SWZ aktualny.pdf pdf 661.35 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.zip zip 767.19 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
Załączniki 2-5A do SWZ DOK.zip zip 69436.72 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Kryteria równoważności do dokumentacji aktualne.docx docx 32.05 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy.docx docx 46.73 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 18 - wytyczne wykonania i odbioru robót.zip zip 528.43 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
Załączniki 9 - 17 SWZ.doc doc 144.5 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 9A Zestawienie rzeczowo - finansowe.xlsx xlsx 17.23 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ PFU.zip zip 25618.46 2024-01-23 15:14:00 Proceeding
08dc23e8-d587-bcf1-8c80-300011ded4a6.pdf pdf 50.08 2024-02-02 14:37:58 Public message
wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 164.79 2024-02-02 14:37:58 Public message
Specyfikacja_techniczna.pdf pdf 355.46 2024-02-02 14:37:58 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy ZE ZMIANAMI(2).docx docx 48.91 2024-02-02 14:37:58 Public message
wyjaśnienia nr 2.pdf pdf 145.38 2024-02-08 10:23:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 151.79 2024-02-13 14:55:19 Public message
informacja o ofertach odrzuconych i unieważnieniu postepowania.pdf pdf 193.05 2024-02-26 16:00:24 Public message

Announcements

2024-02-26 16:00 Agnieszka Balcerczyk Zamawiający w załączeniu udostępnia informację o ofertach odrzuconych oraz o unieważnieniu postępowania.

informacja o ofertac [...].pdf

2024-02-13 14:55 Agnieszka Balcerczyk Zamawiający w załączeniu udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-13 13:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia podstawowego wynosi 2.050.000,00 zł.
2024-02-08 10:23 Agnieszka Balcerczyk W załączeniu Zamawiający udostępnia wyjaśnienia nr 2 treści SWZ.

wyjaśnienia nr 2.pdf

2024-02-02 14:37 Violetta Sierszuła W załączeniu Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ.

08dc23e8-d587-bcf1-8 [...].pdf

wyjaśnienia nr 1.pdf

Specyfikacja_technic [...].pdf

Załącznik nr 8 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1402