Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2024 Budowa drogi gminnej Dobrogoszcz-Puc

Katarzyna Wysiecka-Szamocka
Gmina Kościerzyna
Deadlines:
Published : 18-01-2024 09:33:00
Placing offers : 13-02-2024 12:00:00
Offers opening : 13-02-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 95.83 2024-01-18 09:33:00 Proceeding
Przedmiar robót 15-01-2024.pdf pdf 236.11 2024-01-18 09:33:00 Proceeding
SWZ.docx docx 102.19 2024-01-18 09:33:00 Proceeding
umowa .docx docx 67.96 2024-01-18 09:33:00 Proceeding
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD.docx docx 17.74 2024-01-18 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.docx docx 16.87 2024-01-18 09:33:00 Proceeding
Dokumentacja-techniczna.zip zip 45879.78 2024-01-18 09:33:00 Proceeding
Organizacja-ruchu.zip zip 1870.8 2024-01-18 09:33:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 171.55 2024-01-23 15:12:11 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-1.pdf pdf 33.72 2024-01-26 12:58:17 Public message
STWiORB Stabilizacja cementem.pdf pdf 393.03 2024-01-26 12:58:17 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 233.57 2024-01-26 12:58:17 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.01.2024).pdf pdf 33.75 2024-01-30 09:07:50 Public message
STWiORB kanał technologiczny przebudowa drogi w m. Dobrogoszcz_ (002).pdf pdf 179.64 2024-01-30 09:07:50 Public message
STWiORB kanał technologiczny_ Budowa drogi gminnej.pdf pdf 177.79 2024-01-30 09:07:50 Public message
wyjaśnienie treści SWZ (30.01.2024).pdf pdf 147.63 2024-01-30 09:07:50 Public message
zmiana SWZ (30.01.2024).pdf pdf 243.39 2024-01-30 09:07:50 Public message
decyzja-ZRID-Puc.pdf pdf 3115.67 2024-02-06 12:05:31 Public message
ogloszenie o zmianie ogłoszenia 06.02..pdf pdf 33.72 2024-02-06 12:05:31 Public message
wyjaśnienia wraz ze zmianą.pdf pdf 463.13 2024-02-06 12:05:31 Public message
Zgłoszenie-Dobrogoszcz.pdf pdf 342.77 2024-02-06 12:05:31 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 116.63 2024-02-13 12:02:57 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 197.21 2024-02-13 13:24:05 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 470.67 2024-02-22 11:49:32 Public message

Announcements

2024-02-22 11:49 Katarzyna Wysiecka-Szamocka Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-13 13:24 Katarzyna Wysiecka-Szamocka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-13 12:02 Katarzyna Wysiecka-Szamocka Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-02-06 12:05 Katarzyna Wysiecka-Szamocka wyjaśnienia treści SWZ wraz ze zmianą

decyzja-ZRID-Puc.pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia wraz ze [...].pdf

Zgłoszenie-Dobrogosz [...].pdf

2024-01-30 09:07 Natalia Prądzyńska Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wyjaśnienie treści SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

STWiORB kanał techno [...].pdf

STWiORB kanał techno [...].pdf

wyjaśnienie treści S [...].pdf

zmiana SWZ (30.01.20 [...].pdf

2024-01-26 12:58 Katarzyna Wysiecka-Szamocka Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

STWiORB Stabilizacja [...].pdf

zmiana SWZ.pdf

2024-01-23 15:12 Katarzyna Wysiecka-Szamocka wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1681