Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 222/2023/GMT Materiały reklamowe

Deadlines:
Published : 07-09-2023 09:44:00
Placing offers : 11-09-2023 10:00:00
Offers opening : 11-09-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Składając ofertę należy wypełnić i załączyć OFERTĘ CENOWĄ, w której znajduje się opis przedmiotu zamówienia! W przypadku braku załącznika, oferta zostanie odrzucona.

1. Zamawiający: KWP z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu z wniesieniem leżą po stronie Wykonawcy.

3. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

4. Termin realizacji zamówienia:  15 dni roboczych od dnia zatwierdzenia projektu.

5. Warunki płatności - przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT

6. Negocjacje w postępowaniu zostaną przeprowadzone w przypadku, gdy wartość najniższej oferty spełniającej wszystkie kryteria przekroczy środki finansowe, które Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego postępowania.

7. Zamawiający może unieważnić zapytanie gdy oferowane ceny zakupu przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

8. Osoba zamieszczająca postepowanie Magdalena Hernik-Grabowska tel. 47 701 2059, 

    Osoby do kontaktów merytorycznych: Agnieszka Guzy tel. 47 701 3050, Edyta Sułkowska tel. 47 701 3069

9. Adres dostawy: KWP zs. w Radomiu, 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 47 701 2059

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Podręcznik komunikacja i wizualizacja Fundusze norweskie.pdf pdf 4631.76 2023-09-07 09:44:00 Proceeding
RODO.docx docx 12.3 2023-09-07 09:44:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE.doc doc 27.5 2023-09-07 09:44:00 Proceeding
OFERTA CENOWA wraz z opisem mat. reklamowych.docx docx 17.84 2023-09-07 09:44:00 Proceeding
OFERTA CENOWA wraz z opisem mat. reklamowych.docx docx 17.84 2023-09-07 09:44:00 Subject of the order
OŚWIADCZENIE.doc doc 27.5 2023-09-07 09:44:00 Criterion
RODO.docx docx 12.3 2023-09-07 09:44:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Materiały reklamowe Opis przedmiotu znajduje się w załączniku - ofercie cenowej.

OFERTA CENOWA wraz z [...].docx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 15 dni roboczych od zatwierdzenia projektu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadczenie z zakresu przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam"

OŚWIADCZENIE.doc

(0)
6 RODO - Należy zapoznać się z zał. dot. przetwarzania danych osobowych w trybie RODO. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

RODO.docx

(0)
(0)

The number of page views: 199