Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy ul. Mickiewicza 21, 21A dz. nr 417/4, obręb Żnin”,

Deadlines:
Published : 16-08-2023 10:30:00
Placing offers : 30-08-2023 11:00:00
Offers opening : 30-08-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


ZAPROSZENIE

 

DO ZŁOŻENIA OFERTY.

 

W związku z wdrożeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej równej i powyżej 15.000,00 zł netto, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zmian.) oraz Zarządzenia Nr 1/2021 Prezesa Zarządu „PUK” Sp. z o. o.
w Żninie z dnia 28  stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w  „PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130.000,00 złotych, zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Żnin przy ul. Mickiewicza 21, 21A dz. nr 417/4, obręb Żnin”,

 

W załączniku:

1.     Wytyczne do zapytania ofertowego,

2.     Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

2A Klauzula informacyjna RODO,

3.     Formularz ofertowy,

4.     Protokół zdawczo-odbiorczy,

5.     Wzór umowy, 

6.     Wykaz wykonanych usług,

7.     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 

 

 

 

Prowadzący sprawę:

Grzegorz Sobyrayski

Tel. 515 172 380

e-mail: g.sobyrayski@pukznin.pl

 


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 515-172-380.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Wytyczne do zapytania ofertowego Mickiewicza 21, 21A Żnin.docx docx 83.33 2023-08-16 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy RODO Mickiewicza 21, 21A Żnin.docx docx 22.8 2023-08-16 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2A Klauzula informacyjna RODO Mickiewicza 21, 21A Żnin.docx docx 31.21 2023-08-16 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy Mickiewicza 21, 21A Żnin.docx docx 29.3 2023-08-16 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Protokół zdawczo - odbiorczy Mickiewicza 21, 21A Żnin.docx docx 21.4 2023-08-16 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Umowa nr Mickiewicza 21, 21A Żnin.docx docx 44.3 2023-08-16 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług Mickiewicza 21, 21A Żnin.docx docx 27.96 2023-08-16 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy Mickiewicza 21, 21A Żnin.docx docx 24.91 2023-08-16 10:30:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia oferty Mickiewicza 21, 21 A Żnin.docx docx 296.81 2023-08-16 10:30:00 Proceeding
komunikat o unieważnieniu postępowania.docx docx 190.61 2023-09-13 13:28:25 Public message

Announcements

2023-09-13 13:28 Patrycja Pietraszko Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

komunikat o unieważn [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem ciepłej wody (ogrzewanie dostarczone do budynku z sieci miejskiej) oraz częściową termomodernizacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki) w - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3331 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305