Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 174/2023/GMT Materiały reklamowe

Deadlines:
Published : 14-08-2023 14:11:00
Placing offers : 22-08-2023 08:00:00
Offers opening : 22-08-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Składając ofertę należy wypełnić i załączyć OFERTĘ CENOWĄ, w której znajduje się opis przedmiotu zamówienia!

W przypadku braku załącznika, oferta zostanie odrzucona.


1.       Zamawiający: KWP z siedzibą  w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

2.        Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu z wniesieniem leżą po stronie Wykonawcy.

3.       Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

4.       Termin realizacji zamówienia:  15 dni roboczych od zatwierdzenia projektu

5.       Warunki płatności  – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT

6.    Negocjacje w postępowaniu zostaną przeprowadzone w przypadku, gdy wartość najniższej ofert spełniającej wszystkie kryteria przekroczy środki finansowe, które Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego postepowania.

7.       Zamawiający może unieważnić zapytanie z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia

8.       Osoba wyznaczona do kontaktu: Magdalena Hernik-Grabowska  tel. 47 701 20 59  e-mail: magdalena.hernik-grabowska@ra.policja.gov.pl

9.       Adres dostawy:  KWP zs. w Radomiu, 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 47 701 2059

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OFERTA CENOWA wraz z opisem mat. reklamowych.docx docx 15.33 2023-08-14 14:11:00 Subject of the order
Podręcznik komunikacja i wizualizacja Fundusze norweskie.pdf pdf 4631.76 2023-08-14 14:11:00 Subject of the order
RODO.docx docx 12.3 2023-08-14 14:11:00 Criterion
OŚWIADCZENIE.doc doc 27.5 2023-08-14 14:11:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Materiały reklamowe Opis przedmiotu znajduje się w załączniku - ofercie cenowej.

OFERTA CENOWA wraz z [...].docx

Podręcznik komunikac [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 15 dni roboczych od zatwierdzenia projektu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 RODO - Należy zapoznać się z zał. dot. przetwarzania danych osobowych w trybie RODO. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

RODO.docx

(0)
6 Oświadczenie - Oświadczenie z zakresu przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam"

OŚWIADCZENIE.doc

(0)
(0)

The number of page views: 338