Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPH.01.ZP.2023 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie na rok szkolny 2023/2024

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HŁUDNIE
Gmina Nozdrzec Department: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie
Deadlines:
Published : 08-08-2023 12:43:00
Placing offers : 17-08-2023 09:00:00
Offers opening : 17-08-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 2023.2024.pdf pdf 17407.84 2023-08-08 12:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 195.65 2023-08-08 12:43:00 Proceeding
Załączniki SWZ.rar rar 181.97 2023-08-08 12:43:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 17.08.2023 R..pdf pdf 1817.5 2023-08-17 13:29:29 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 2400.59 2023-08-24 09:35:32 Public message

Announcements

2023-09-01 09:50 ZESPÓŁ SZKÓŁ W HŁUDNIE Witam w dniu dzisiejszym , wysyłam do Państwa na wiadomość prywatną umowy . Proszę o sprawdzenie i podpisanie oraz odesłanie skanu . Faktur w oryginale proszę o dostarczenie do szkoły w jak najszybszym terminie lub przy pierwszej dostawie towaru.
pozdrawiam
Agnieszka Jarema
2023-08-24 09:35 ZESPÓŁ SZKÓŁ W HŁUDNIE Witam
W załączniku OGŁOSZENIE dot. WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
POZDRAWIAM
A.JAREMA

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-08-17 13:29 ZESPÓŁ SZKÓŁ W HŁUDNIE Szanowni Państwo. w załączniku INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 17.08.2023 R.
Z wyrazami szacunku. Jan Gosztyła

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-08-17 09:00 Buyer message Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, informuje że na sfinansowanie niniejszego zamówienia planuje przeznaczyć kwotę w wysokości 459 000,00 złotych gross (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 złotych brutto).

Z wyrazami szacunku,
Jan Gosztyła

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 315