Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00339199/01 Usługa mycia pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu (nr wewn. 28/23)

Deadlines:
Published : 03-08-2023 15:07:00
Placing offers : 11-08-2023 10:00:00
Offers opening : 11-08-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023-BZP 00339199-01 z dnia 2023-08-03.pdf pdf 398.6 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
SWZ 28-23.docx docx 68.3 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
SWZ 28-23.pdf pdf 534.38 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 - Formularz ofertowy zadanie 1.docx docx 30.37 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 - Formularz ofertowy zadanie 1.pdf pdf 211.23 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 - Formularz ofertowy zadanie 2.docx docx 29.7 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 - Formularz ofertowy zadanie 2.pdf pdf 204.45 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 - Formularz ofertowy zadanie 3.docx docx 29.95 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 - Formularz ofertowy zadanie 3.pdf pdf 206.87 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 - Formularz ofertowy zadanie 4.docx docx 29.78 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 - Formularz ofertowy zadanie 4.pdf pdf 205.29 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5 - Formularz ofertowy zadanie 5.docx docx 29.78 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5 - Formularz ofertowy zadanie 5.pdf pdf 204.88 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.6 - Formularz ofertowy zadanie 6.docx docx 30.05 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.6 - Formularz ofertowy zadanie 6.pdf pdf 205.78 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.7 - Formularz ofertowy zadanie 7.docx docx 30.04 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.7 - Formularz ofertowy zadanie 7.pdf pdf 206.13 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.8 - Formularz ofertowy zadanie 8.docx docx 29.76 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.8 - Formularz ofertowy zadanie 8.pdf pdf 204.86 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.9 - Formularz ofertowy zadanie 9.docx docx 29.84 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.9 - Formularz ofertowy zadanie 9.pdf pdf 204.85 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.10 - Formularz ofertowy zadanie 10.docx docx 30.12 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.10 - Formularz ofertowy zadanie 10.pdf pdf 205.87 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.11 - Formularz ofertowy zadanie 11.docx docx 30.17 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.11 - Formularz ofertowy zadanie 11.pdf pdf 206.8 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.12 - Formularz ofertowy zadanie 12.docx docx 29.71 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.12 - Formularz ofertowy zadanie 12.pdf pdf 204.88 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.13 - Formularz ofertowy zadanie 13.docx docx 30.03 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.13 - Formularz ofertowy zadanie 13.pdf pdf 205.79 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.14 - Formularz ofertowy zadanie 14.docx docx 30.04 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.14 - Formularz ofertowy zadanie 14.pdf pdf 205.82 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.15 - Formularz ofertowy zadanie 15.docx docx 29.86 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.15 - Formularz ofertowy zadanie 15.pdf pdf 204.91 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.16 - Formularz ofertowy zadanie 16.docx docx 30.15 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.16 - Formularz ofertowy zadanie 16.pdf pdf 206.87 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.17 - Formularz ofertowy zadanie 17.docx docx 29.91 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.17 - Formularz ofertowy zadanie 17.pdf pdf 204.92 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.18 - Formularz ofertowy zadanie 18.docx docx 29.93 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.18 - Formularz ofertowy zadanie 18.pdf pdf 204.93 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 153.5 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf pdf 241.91 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.2 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 171.89 2023-08-03 15:07:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postepowania.docx docx 19.44 2023-08-21 12:32:05 Public message
Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 80.64 2023-08-21 12:32:05 Public message

Announcements

2023-08-21 12:32 Monika Jędrys W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1-18

Informacja o unieważ [...].docx

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-08-11 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę gross 320.154,90 zł z podziałem na zadania:
Zadanie 1. brutto: 140.780,00 zł
Zadanie 2. brutto: 8.000,00 zł
Zadanie 3. brutto: 25.310,00 zł
Zadanie 4. brutto: 13.400,00 zł
Zadanie 5. brutto: 16.000,00 zł
Zadanie 6. brutto: 7.260,00 zł
Zadanie 7. brutto: 13.041,30 zł
Zadanie 8. brutto: 4.464,90 zł
Zadanie 9. brutto: 8.004,00 zł
Zadanie 10. brutto: 9.700,00 zł
Zadanie 11. brutto: 12.384,70 zł
Zadanie 12. brutto: 6.300,00 zł
Zadanie 13. brutto: 8.360,00 zł
Zadanie 14. brutto: 18.200,00 zł
Zadanie 15. brutto: 3.050,00 zł
Zadanie 16. brutto: 16.550,00 zł
Zadanie 17. brutto: 5.900,00 zł
Zadanie 18. brutto: 3.450,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 180