Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dworcowej 1 w Żninie”,

Deadlines:
Published : 20-07-2023 12:10:00
Placing offers : 03-08-2023 11:00:00
Offers opening : 03-08-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


I. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PUK” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin, NIP 562-000-28-75 REGON 090185720, na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Prezesa Zarządu „PUK” Sp. z o.o. w Żninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w  „PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130.000,00 złotych, zwraca się z  zapytaniem ofertowym na zadanie:

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dworcowej 1 w Żninie”,

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dworcowej 1 w Żninie”,

 

III. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – kompleksowego remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Dworcowa 1 w Żninie.

 

2.     Przedmiar robót stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania. 

 

3.     W skład lokalu mieszkalnego nr 6, zgodnie z projektem wchodzą następujące pomieszczenia:

·       2 pokoje (16,28 m2 + 22,96 m2),

·       kuchnia (16,32 m2) ,

·       łazienka (5,47 m2),

·       korytarz (5,73 m2),

o łącznej powierzchni: 66,76 m2,

 

4.     Zakres prac, które muszą zostać wykonane w celu zaadoptowania dotychczasowego lokalu do potrzeb przewidzianych w projekcie obejmuje prace (rozbiórkowe, demontażowe, budowlano – montażowe, sanitarne, wykończeniowe):

 

5.     Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Prace wstępne: wykucie ościeżnic drewnianych, rozebranie podłóg drewnianych oraz posadzek z płytek ceramicznych, 

- Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych oraz cegieł pełnych,

- Montaż skrzydeł drzwiowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych, montaż płyt  podłogowych, wykonanie posadzki cementowej, posadzki z paneli podłogowych, posadzki płytkowej, położenie płytek ściennych,   

- Prace sanitarne, elektryczne, gazowe, centralnego ogrzewania,

·       Sanitarne:  doprowadzenie do kuchni, łazienki nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej, nowa armatura kuchnia i łazienka (kabina prysznicowa)

·       Elektryczne: rozprowadzenie do wszystkich pomieszczeń nowej instalacji elektrycznej, 

·       Gazowa: doprowadzenie nowej instalacji gazowej, montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego (ogrzewanie, ciepła woda), instalacja na potrzeby kuchenki gazowej – kuchnia),

·       Centralnego ogrzewania: rozprowadzenie nowej instalacji grzewczej do wszystkich pomieszczeń, montaż grzejników,

 

IV.          Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w okresie od dnia 07 sierpnia 2023 r. do dnia
16 października 2023 r.

  Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 515-172-380,

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Wytyczne do zapytania ofertowego Dworcowa 1-6 Żnin.docx docx 82.81 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy RODO Dworcowa 1-6 Żnin.docx docx 22.77 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2A Klauzula informacyjna RODO Dworcowa 1-6 Żnin.docx docx 30.62 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy Dworcowa 1-6 Żnin.docx docx 27.36 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Protokół zdawczo - odbiorczy Dworcowa 1-6 Żnin.docx docx 19.9 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Umowa nr Dworcowa 1-6 Żnin .docx docx 37.27 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz wykonywanych usług Dworcowa 1-6 Żnin.docx docx 26.05 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy Dworcowa 1-6 Żnin.docx docx 23.29 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia ofert Dworcowa 1-6 Żnin.docx docx 296.27 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
KOSZTORYS.pdf pdf 2367.19 2023-07-20 12:10:00 Proceeding
unieważnienie- pismo do wykonawców-1.docx docx 190.03 2023-08-07 12:00:38 Public message

Announcements

2023-08-07 12:00 Grzegorz Sobyrayski Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania dot. Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dworcowej 1 w Żninie”, (ID 796106)

unieważnienie- pismo [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dworcowej 1 w Żninie”, - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339