Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GMT 1/SZ/2023 Zapytanie o szacunkową wartość przedmiotu zamówienia - materiałów reklamowych.

Deadlines:
Published : 11-07-2023 14:51:00
Placing offers : 14-07-2023 08:00:00
Offers opening : 14-07-2023 08:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, KWP zs. w Radomiu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących  przedmiotowych materiałów reklamowych, oznakowanych logotypem Mechanizmu Finansowego EOG - zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji wizualnej EOG
i Funduszy norweskich,  z uwzględnieniem wykonania projektów.

Wartość zamówienia należy podać w zapytaniu ofertowym, które należy wypełnić i załączyć.


UWAGA!  Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i oszacowanie  wartości zamówienia.


Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 47 701 2059

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Podręcznik komunikacja i wizualizacja Fundusze norweskie.pdf pdf 4631.76 2023-07-11 14:51:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe wraz z opisem mat. reklamowych.docx docx 15.11 2023-07-11 14:51:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Materiały reklamowe Opis przedmiotów znajduje się w zapytaniu ofertowym, w załączniku,

Zapytanie ofertowe w [...].docx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 15 dni roboczych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
(0)

The number of page views: 264