Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie audytu energetycznego dla budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żnin

Deadlines:
Published : 16-05-2023 15:20:00
Placing offers : 30-05-2023 11:00:00
Offers opening : 30-05-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 515-172-380………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie audytu energetycznego dla budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin w ramach zadania „Wykonanie audytu energetycznego dla budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żnin – w  ramach realizacji zadania pn.:  „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin w ramach Polityki Terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 – 2027”. 

Dokumenty stanowić będą załącznik do wniosku o dofinansowanie.


Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Umowa audyt energ. - WZÓR.odt odt 20.86 2023-05-16 15:20:00 Proceeding
Formularz ofertowy - audyt energetyczny.odt odt 7.89 2023-05-16 15:20:00 Proceeding
klauzula informacyjna zapytanie ofertowe.docx docx 15.65 2023-05-16 15:20:00 Proceeding
Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.docx docx 22.24 2023-05-16 15:20:00 Proceeding
Oświadczenie o speł.war.udział.w postępowaniu - audyt.docx docx 23.22 2023-05-16 15:20:00 Proceeding
protokół zdawczo-odbiorczy WZÓR.docx docx 14.68 2023-05-16 15:20:00 Proceeding
wykaz usług - audyt energ..odt odt 7.91 2023-05-16 15:20:00 Proceeding
Wytyczne_i_zaproszenie - audyt energ..docx docx 202.09 2023-05-16 15:20:00 Proceeding
Zał. - audyt wykaz budynków.ods ods 9.73 2023-05-16 15:20:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie audytu energetycznego dla budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żnin - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3303 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 345