Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 23/GMT/2023 Zakup wraz z dostawą Chłodziarki Amica FC1294.4 lub produkt równoważny

Deadlines:
Published : 14-04-2023 09:23:00
Placing offers : 20-04-2023 08:00:00
Offers opening : 20-04-2023 08:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


1.       Zamawiający: KWP z siedzibą  w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

2.        Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu z wniesieniem leżą po stronie Wykonawcy.

3.       Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

4.       Termin realizacji zamówienia:  10 dni od daty otrzymania zamówienia

5.        Warunki płatności  – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT

6.       Zamawiający może unieważnić zapytanie z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia

7.       Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Fokt  tel. 47 701 35 64  e-mail: katarzyna.fokt@ra.policja.gov.pl

8.       Adres dostawy: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

9.       Gwarancja 12 miesięcy


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 47 701 3564

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Chłodziarka Chłodziarka Amica FC1294.4 lub produkt równoważny 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując „Oświadczam” (0)
(0)

The number of page views: 395