Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.02.2023 Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie (działka nr 174 obręb Stare Miasto)w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Iwona Sajkowska
Powiat Głogowski
Deadlines:
Published : 17-02-2023 14:50:00
Placing offers : 06-03-2023 10:00:00
Offers opening : 06-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Istotne post.umowy.pdf pdf 4293.26 2023-02-17 14:50:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.8 2023-02-17 14:50:00 Proceeding
SWZ_gaz 07.02.2023.docx docx 116.04 2023-02-17 14:50:00 Proceeding
oświadczenie odbiorcy paliw gazowych.pdf pdf 931.94 2023-02-17 14:50:00 Proceeding
Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana treści SWZ.pdf pdf 1804.83 2023-02-24 14:47:54 Public message
Zał. 1b do SWZ.docx docx 35.73 2023-02-24 14:47:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.74 2023-02-24 14:47:54 Public message
Odpowiedź na wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 223.98 2023-03-03 13:08:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 23.52 2023-03-06 14:27:48 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 185.88 2023-03-15 13:09:15 Public message

Announcements

2023-03-15 13:09 Iwona Sajkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-03-06 14:27 Iwona Sajkowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-06 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 500 000,00 zł
2023-03-03 13:08 Iwona Sajkowska ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 2 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Odpowiedź na wniosek [...].pdf

2023-02-24 14:47 Iwona Sajkowska ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Odpowiedź na wniosek [...].pdf

Zał. 1b do SWZ.docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 484