Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IKŚR.271.2.1.2023 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części

Grzegorz Libowicz
Gmina Nozdrzec
Deadlines:
Published : 10-02-2023 12:11:00
Placing offers : 28-02-2023 09:00:00
Offers opening : 28-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 326.25 2023-02-10 12:11:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 4286.07 2023-02-10 12:11:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna z podziałem na części.zip zip 99248.13 2023-02-10 12:11:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania Oferentów.pdf pdf 87.09 2023-02-16 09:48:02 Public message
Informacja o kwocie (podpis kwalif).pdf pdf 314.48 2023-02-28 09:06:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert (podpis kwalif).pdf pdf 350.07 2023-02-28 12:56:46 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1148.06 2023-03-15 10:08:42 Public message

Announcements

2023-03-15 10:08 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 253 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części.

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Libowicz
Urząd Gminy Nozdrzec

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-02-28 12:56 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert postępowania.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-28 09:06 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Zamawiający, przekazuje w załączniku informację odnośnie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-28 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę nie większą niż 1 146 300,00 zł brutto, w tym na poszczególne części zamówienia:
I. Budowa oświetlenia ulicznego w Izdebkach – droga powiatowa nr 2036R Brzozów – Wara w km 15+065 do 16+228 – 253 400 zł brutto;
II. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wara – droga wojewódzka nr 836 Lublin – Grabownica w km 197+247 do 198+417 – 248 000 zł brutto;
III. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nozdrzec – droga wojewódzka nr 836 Lublin – Grabownica w km 194+320 do 194+620 – 126 500 zł brutto;
IV. Budowa oświetlenia ulicznego w Siedliskach – droga powiatowa nr 2042R Wara – Huta Poręby w km 0+000 do 0+274 i 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km 1+980 do 3+030 – 266 700 zł brutto;
V. Budowa oświetlenia ulicznego w Wesołej – droga wojewódzka nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 53+660 do km 54+070 – 98 900 zł brutto;
VI. Budowa oświetlenia ulicznego w Wesołej – droga wojewódzka nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 54+501 do km 54+880 – 152 800 zł brutto;
2023-02-16 09:48 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela w załączniku wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów zapytania.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 681