Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.2.2023 Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie miasta i gminy Lubsko

Deadlines:
Published : 07-02-2023 18:06:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty dróg na 2023.pdf pdf 158.6 2023-02-07 18:06:00 Proceeding
SWZ - biezące utrzymanie dróg, chodników-02.2023-3 części.pdf pdf 1950.04 2023-02-07 18:06:00 Proceeding
Załącznik-04- projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 511.61 2023-02-07 18:06:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - do edycji - nr 1-3, 5-9.zip zip 151.91 2023-02-07 18:06:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia.zip zip 1161.72 2023-02-07 18:06:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 351.07 2023-02-22 16:48:37 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -remont dróg2023.pdf pdf 212.6 2023-03-15 08:57:00 Public message

Announcements

2023-03-15 08:57 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2023-02-22 16:48 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Dla Części I – 150 000,00 zł brutto;
Dla Części II – 20 000,00 zł brutto
Dla Części III – 70 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420