Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.1.2023 Przebudowa ulicy Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku

Rafał Jędryś
Urząd Miejski w Lubsku
Deadlines:
Published : 07-02-2023 17:59:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Zmiana SWZ na str. 28.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 9_OPZ_Część 1.zip zip 88247.76 2023-02-07 17:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9_OPZ_ Część 2.zip zip 6444.78 2023-02-07 17:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10a do SWZ -projektowane postanowienia umowy-dla Części I.pdf pdf 579.8 2023-02-07 17:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10b do SWZ -projektowane postanowienia umowy-dla Części II.pdf pdf 575.03 2023-02-07 17:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Sportowa.pdf pdf 155.75 2023-02-07 17:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - 09.02.2023 r..pdf pdf 34.42 2023-02-09 20:00:30 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ - nr 1-8 - zmian 09.02.2023.zip zip 125.87 2023-02-09 20:00:41 Proceeding
SWZ - Sportowa - zmiana 20.02.2023.pdf pdf 2070.43 2023-02-20 11:25:58 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 347.66 2023-02-23 19:03:22 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -Sportowa.pdf pdf 408.03 2023-03-10 13:11:24 Public message

Announcements

2023-03-10 13:11 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2023-02-23 19:03 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Dla Części I – 4 517 920,70 zł brutto;
Dla Części II – 570 795,58 zł brutto
RAZEM: 5 088 716,28 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 719