Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZRP.271.2.2023 „Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego”

Patrycja Śmieja
Gmina Toszek
Deadlines:
Published : 07-02-2023 15:40:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia-sig.pdf pdf 903.55 2023-02-07 15:40:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna nieedytowalna.7z 7z 16781.2 2023-02-07 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1_SOPZ.pdf pdf 109.18 2023-02-07 15:40:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_2_7 do edycji.zip zip 407.46 2023-02-07 15:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8_Wzór umowy.pdf pdf 1103.26 2023-02-07 15:40:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 186.72 2023-02-07 15:40:00 Proceeding
Kwota jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia-sig.pdf pdf 247.95 2023-02-22 10:05:22 Public message
informacja_otwarcie_ofert-sig.pdf pdf 435.83 2023-02-22 12:50:07 Public message
zawiadomienie_uniewaznienie-sig.pdf pdf 425.02 2023-03-01 11:00:05 Public message

Announcements

2023-03-01 11:00 Patrycja Śmieja W załączeniu Zamawiający przekazuje informacje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

zawiadomienie_uniewa [...].pdf

2023-02-22 12:50 Patrycja Śmieja Zamawiający w załączeniu udostępnia informację z otwarcia ofert.

informacja_otwarcie_ [...].pdf

2023-02-22 10:05 Patrycja Śmieja Pismo kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota jaką zamawiaja [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 2 040 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 429