Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00085294/01 Zaprojektowanie i budowa stanowiska ćwiczebnego z nalewakami do obsługi cystern kolejowych i samochodowych na Poligonie Szkolnym w Luboniu (ST.2370.4.2023)

Deadlines:
Published : 07-02-2023 16:24:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.54 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
SWZ-edit.pdf pdf 306.61 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
SWZ-podpisany.pdf pdf 13108.74 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1-PFU.pdf pdf 2947.21 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 32.28 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie Wykonawcy.docx docx 22.56 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Wykaz dostaw.docx docx 16.63 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- Wykaz osób.docx docx 19.72 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ-istotne postanowienia umowy.pdf pdf 518.74 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ-Zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 17.97 2023-02-07 16:24:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 16.02.2023.pdf pdf 432.13 2023-02-16 15:05:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 400.3 2023-02-23 11:45:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-ST.2370.4.15.2023.pdf pdf 467.03 2023-03-13 12:21:53 Public message

Announcements

2023-03-13 12:21 Zamówienia Publiczne Zamawiający niniejszym zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-23 11:45 AC - Sekcja Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.100.000,00 zł brutto.
2023-02-16 15:10 RB - Sekcja Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w dniu 20.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 na terenie poligonu szkolnego w Luboniu, przy ul. Magazynowej 3, odbędzie się wizja lokalna.
2023-02-16 15:05 RB - Sekcja Zamówień Publicznych Zamawiający niniejszym zamieszcza wyjaśnienia do treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 572