Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAZ-Z.272.2.2023 DAZ-Z.272.2.2023: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW na dachu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku

Departament Zamówień Publicznych i Administracji
Województwo Pomorskie
Deadlines:
Published : 07-02-2023 15:35:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023BZP 0008518901.pdf pdf 183.63 2023-02-07 15:35:00 Proceeding
SWZ - DAZ-Z.272.2.2023.pdf pdf 1384.07 2023-02-07 15:35:00 Proceeding
załącznik nr 1.1. do SWZ - projekt budowlany.pdf pdf 64642.29 2023-02-07 15:35:00 Proceeding
załącznik nr 1.2. do SWZ - przedmiar robót.pdf pdf 1761.07 2023-02-07 15:35:00 Proceeding
załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 243.69 2023-02-07 15:35:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 16.02.2023 r..pdf pdf 389.94 2023-02-16 15:03:39 Public message
odpowiedzi na pytania Wykonawców - 20.02.2023 r..pdf pdf 233.48 2023-02-20 15:06:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert - DAZ-Z.272.2.2023.pdf pdf 169.43 2023-02-23 13:04:11 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - DAZ-Z.272.2.2023.pdf pdf 202.31 2023-02-28 12:22:43 Public message

Announcements

2023-02-28 12:22 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - DAZ-Z.272.2.2023

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-23 13:04 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Informacja z otwarcia ofert - DAZ-Z.272.2.2023

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę 297 661,57 zł brutto.
2023-02-20 15:06 Departament Zamówień Publicznych i Administracji odpowiedzi na pytania Wykonawców - 20.02.2023 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-02-16 15:03 Departament Zamówień Publicznych i Administracji odpowiedzi na pytania Wykonawców - 16.02.2023 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1403