Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RB.271.1.2023 Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin

Agnieszka Balcerczyk
Gmina Czermin
Deadlines:
Published : 07-02-2023 15:15:00
Placing offers : 22-02-2023 13:00:00
Offers opening : 22-02-2023 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.62 2023-02-07 15:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 584 2023-02-07 15:15:00 Proceeding
Załączniki 1 - 7 SWZ.doc doc 117 2023-02-07 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ.xlsx xlsx 16.67 2023-02-07 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy.docx docx 46.9 2023-02-07 15:15:00 Proceeding
Załączniki nr 9,11 i 13 do SWZ.zip zip 49168.64 2023-02-07 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ (SST).pdf pdf 14632.73 2023-02-07 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ (SST Strzydzew).pdf pdf 2757.12 2023-02-07 15:15:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.39 2023-02-22 14:26:07 Public message
informacja o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 144.27 2023-02-22 16:09:29 Public message

Announcements

2023-02-22 16:09 Agnieszka Balcerczyk Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 w załączaniu udostępnia informację o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-22 14:26 Agnieszka Balcerczyk Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 w załączeniu udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 13:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 5.250.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 627