Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BI.271.7.2023 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BIAŁOWIEŻA – ETAP III

Andrzej Kaczanowski
Gmina Białowieża
Deadlines:
Published : 07-02-2023 15:03:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BI.271.7.2023 SWZ.pdf pdf 709.88 2023-02-07 15:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023-BZP 00085092-01.pdf pdf 125.79 2023-02-07 15:03:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 122 2023-02-07 15:03:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Oświadczenie podstawy wykluczenia art125a ust1.doc doc 94.5 2023-02-07 15:03:00 Proceeding
załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 398.18 2023-02-07 15:03:00 Proceeding
załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa.zip zip 9138.1 2023-02-07 15:03:00 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 96.53 2023-02-16 15:28:01 Public message
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ.pdf pdf 229.67 2023-02-20 07:59:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 36.97 2023-02-23 13:26:44 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.02.2023.pdf pdf 363.2 2023-02-28 10:30:49 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.02.2023.pdf pdf 363.2 2023-04-05 14:35:19 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf pdf 60.71 2023-10-03 13:03:07 Public message

Announcements

2023-10-03 13:03 Andrzej Kaczanowski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-05 14:35 Andrzej Kaczanowski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-28 10:30 Andrzej Kaczanowski Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-23 13:26 Andrzej Kaczanowski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 648.275,56 zł
2023-02-20 07:59 Andrzej Kaczanowski Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie nr 2 do [...].pdf

2023-02-16 15:28 Andrzej Kaczanowski Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 921