Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00085021/01 Budowa obiektu niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim - ZP.271.4.2023

Gmina Nowy Dwór Gdański
Gmina Nowy Dwór Gdański
Deadlines:
Published : 07-02-2023 14:45:00
Placing offers : 02-03-2023 11:00:00
Offers opening : 02-03-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.27 2023-02-07 14:45:00 Proceeding
SWZ z załącznikami - Mała architektura UM.docx docx 1525.58 2023-02-07 14:45:00 Proceeding
SWZ z załącznikami - Mała architektura UM.pdf pdf 982.75 2023-02-07 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa.zip zip 3753.97 2023-02-07 14:45:00 Proceeding
odpowiedz na zapytania.pdf pdf 199.14 2023-02-14 15:04:44 Public message
odpowiedz na zapytania.pdf pdf 244.57 2023-02-17 08:47:55 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.77 2023-02-17 08:47:55 Public message
odpowiedz na zapytania (003).pdf pdf 252.22 2023-02-23 14:47:21 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.77 2023-02-23 14:47:21 Public message
informacja z otwarcia - ZP.271.4.2023.pdf pdf 213.13 2023-03-02 15:27:12 Public message
zawiadomienie o wyborze - ZP.271.4.2023.pdf pdf 218.88 2023-03-22 16:11:35 Public message

Announcements

2023-03-22 16:11 Gmina Nowy Dwór Gdański Zamawiający, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-02 15:27 Gmina Nowy Dwór Gdański Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Nowy Dwór Gdański przekazuje informacje po otwarciu ofert zgodnie z załączonym pismem.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-02 15:22 Gmina Nowy Dwór Gdański The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-02 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 156.300,00 zł.
2023-02-23 14:47 Gmina Nowy Dwór Gdański Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa obiektu niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim” oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), w związku z odpowiedziami udzielonymi na zadane pytania, dokonuje zmiany terminów zgodnie z załączonym pismem i ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

odpowiedz na zapytan [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-17 08:47 Gmina Nowy Dwór Gdański Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa obiektu niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim” oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), w związku z odpowiedziami udzielonymi na zadane pytania, dokonuje zmiany terminów zgodnie z załączonym pismem i ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

odpowiedz na zapytan [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-14 15:04 Gmina Nowy Dwór Gdański Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa obiektu niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim” oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.

odpowiedz na zapytan [...].pdf

2023-02-14 15:01 Gmina Nowy Dwór Gdański The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 809