Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKŚO.I.271.3.2023 „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kWp, na potrzeby budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku SUW w Kiwitach”.

Paweł Napiórkowski
Gmina Kiwity
Deadlines:
Published : 07-02-2023 13:52:00
Placing offers : 01-03-2023 10:00:00
Offers opening : 01-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00084717_01.pdf pdf 165.55 2023-02-07 13:52:00 Proceeding
SWZ GKŚO.I.271.3.2023-sig.pdf pdf 774.06 2023-02-07 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ dokumentacja projektowa.7z 7z 552.49 2023-02-07 13:52:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 1-10 i 12.7z 7z 256.57 2023-02-07 13:52:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ 09.02.2023.pdf pdf 42.06 2023-02-09 09:33:38 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 10.02.2023.pdf pdf 94.78 2023-02-10 14:18:55 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 15.02.2023.pdf pdf 100.59 2023-02-15 08:50:05 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 15.02.2023-2.pdf pdf 99.06 2023-02-15 14:12:42 Public message
2023_BZP 00099321_01.pdf pdf 42.08 2023-02-17 09:00:33 Public message
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ 17.02.2023.pdf pdf 152.32 2023-02-17 09:00:33 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 21.02.2023.docx.pdf pdf 96.56 2023-02-21 11:48:01 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 23.02.2023.docx.pdf pdf 136.33 2023-02-23 07:22:45 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 24.02.2023.pdf pdf 99.57 2023-02-24 07:54:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert 01.03.2023.pdf pdf 107.69 2023-03-01 13:26:47 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.-sig.pdf pdf 158.86 2023-03-09 11:09:04 Public message
informacja o wyborze oferty-sig.pdf pdf 277.65 2023-03-23 07:20:08 Public message
2023_BZP 00162030_01.pdf pdf 91.92 2023-04-03 13:49:34 Public message

Announcements

2023-04-03 13:49 Paweł Napiórkowski Ogłoszenie o wyniku postępowania.

2023_BZP 00162030_01 [...].pdf

2023-03-23 07:20 Paweł Napiórkowski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-09 11:09 Paweł Napiórkowski Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

2023-03-01 13:26 Paweł Napiórkowski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-01 10:00 Buyer message Zamawiający na realizacje zadania zamierza przeznaczyć:
dla części I: 206 000,00 zł brutto
dla części II: 206 000,00 zł gross
2023-02-24 07:54 Paweł Napiórkowski Wyjaśnienia treści SWZ 24.02.2023

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-23 07:22 Paweł Napiórkowski Wyjaśnienia treści SWZ 23.02.2023

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-21 11:48 Paweł Napiórkowski Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-17 09:00 Paweł Napiórkowski Modyfikacja treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2023_BZP 00099321_01 [...].pdf

Wyjaśnienia oraz mod [...].pdf

2023-02-15 14:12 Paweł Napiórkowski Wyjaśnienia treści SWZ 15.02.2023 - 2

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-15 08:50 Paweł Napiórkowski Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-10 14:18 Paweł Napiórkowski Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-09 09:33 Paweł Napiórkowski Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 3020