Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD 241/02/2023 Remont drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite

Dariusz Źmich
Powiat Świecki Department: Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
Deadlines:
Published : 07-02-2023 13:36:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2023-02-07.pdf pdf 105.21 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
SWZ PZD 241-02-2023.pdf pdf 450.43 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 16.37 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 127.5 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 119.5 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc doc 124.5 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Kosztorys ofertowy.xls xls 62.5 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 249 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 5450.52 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - SST.zip zip 6579.94 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx docx 13.47 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ- wzór oświadczenia RODO.doc doc 31 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie dot. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.doc doc 121 2023-02-07 13:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PZD 241-02-2023.pdf pdf 36.96 2023-02-21 08:42:26 Public message
Pytania i odpowiedzi PZD 241-02-2023.pdf pdf 5016.21 2023-02-21 08:42:26 Public message
SWZ PZD 241-02-2023 (wersja poprawiona).pdf pdf 450.35 2023-02-21 08:42:26 Public message
Uzgodnienie ORANGE - 1234C.pdf pdf 1490.78 2023-02-21 08:42:26 Public message
Uzgodnienienie ENEA - 1234C.pdf pdf 2821.15 2023-02-21 08:42:26 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (wersja poprawiona).doc doc 128 2023-02-21 08:42:26 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy (wersja poprawiona).doc doc 249.5 2023-02-21 08:42:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert PZD 241-02-2023.pdf pdf 420.03 2023-02-23 10:03:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych PZD 241-02-2023.pdf pdf 630.97 2023-03-13 10:03:23 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty PZD 241-02-2023.pdf pdf 577.61 2023-03-14 10:09:23 Public message

Announcements

2023-03-14 10:09 Dariusz Źmich Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-03-13 10:03 Dariusz Źmich Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 10:03 Dariusz Źmich Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 09:00 Buyer message Działając na podstawie na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu informuje, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:
2 339 982,00 zł
2023-02-21 08:42 Dariusz Źmich Wyjaśnienia treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

SWZ PZD 241-02-2023 [...].pdf

Uzgodnienie ORANGE - [...].pdf

Uzgodnienienie ENEA [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

Załącznik nr 6 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 859