Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.1.3.2023 Przebudowa dróg wewnętrznych w kwartale ulic J. Dąbrowskiego, J. Bema, J. Piłsudskiego i Piastowskiej

Deadlines:
Published : 07-02-2023 13:23:00
Placing offers : 24-02-2023 12:00:00
Offers opening : 24-02-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db0821-cb5a-6954-c065-bf0012acecc6-4.pdf pdf 129.36 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
SWZ.docx docx 90.7 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_1_formularz_oferty.doc doc 94 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu.docx docx 23.8 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_3_wykaz_robót.docx docx 25.21 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_4_wykaz osób.docx docx 26.62 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_5_zobow do oddania zasobów.docx docx 25.18 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_6_1_opis przedm zam.doc doc 77.5 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_6_2_zakres_rzeczowo_finansowy.xls xls 87.5 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_6_3_dokumentacja projektowa.7z 7z 15939 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_6_4_karta_gwarancyjna.doc.docx docx 21.08 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_6_5_wyk_dok_proj.docx docx 20.64 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_6_umowa_projekt.docx docx 80.48 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zal_6_umowa_projekt.pdf pdf 464.87 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
zał_7_oświadczenie.docx docx 22.09 2023-02-07 13:23:00 Proceeding
08db1316-4fab-443a-2c60-cd000e959d9d-3.pdf pdf 50.28 2023-02-20 12:19:55 Proceeding
odpowiedz__zmiana1.docx docx 20.66 2023-02-20 12:19:55 Proceeding
odpowiedz_zmiana1.pdf pdf 298.82 2023-02-20 12:19:55 Proceeding
info_www.pdf pdf 52.32 2023-06-22 16:04:15 Public message
08db1316-4fab-443a-2c60-cd000e959d9d-3.pdf pdf 50.28 2023-02-20 12:24:18 Public message
odpowiedz__zmiana1.docx docx 20.66 2023-02-20 12:24:18 Public message
odpowiedz_zmiana1.pdf pdf 298.82 2023-02-20 12:24:18 Public message
zal_6_2_zakres_rzeczowo_finansowy_zmiana1.xls xls 78 2023-02-20 14:50:31 Public message
zmiana_2.pdf pdf 34.21 2023-02-20 14:50:31 Public message
zmiana2.docx docx 17.17 2023-02-20 14:50:32 Public message
info-z_otwarcia.pdf pdf 41.41 2023-02-24 13:44:31 Public message

Announcements

2023-06-22 16:04 Ewa Bimkiewicz Przekazuję informację o unieważnieniu postępowania postępowania

info_www.pdf

2023-02-24 13:44 Anna Poronis Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z wyrazami szacunku
Anna Poronis

info-z_otwarcia.pdf

2023-02-24 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 050 000,00 zł brutto.
2023-02-20 14:50 Anna Poronis Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację o zmianie zakresu rzeczowo-finansowego.

Z wyrazami szacunku
Anna Poronis

zal_6_2_zakres_rzecz [...].xls

zmiana_2.pdf

zmiana2.docx

2023-02-20 12:24 Anna Poronis Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na pytanie, informację o zmianie warunku oraz informację o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert i związania ofertą.

Z wyrazami szacunku
Anna Poronis

08db1316-4fab-443a-2 [...].pdf

odpowiedz__zmiana1.d [...].docx

odpowiedz_zmiana1.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1077