Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.7.2023.MP „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”

Deadlines:
Published : 07-02-2023 13:29:00
Placing offers : 23-02-2023 12:00:00
Offers opening : 23-02-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 182.13 2023-02-07 13:29:00 Proceeding
SWZ.doc doc 368 2023-02-07 13:29:00 Proceeding
zalaczniki do SWZ.zip zip 407.88 2023-02-07 13:29:00 Proceeding
dokumentacja projektowa cz. 1.zip zip 91638.69 2023-02-07 13:29:00 Proceeding
dokumentacja projektowa cz. 2.zip zip 71984.9 2023-02-07 13:29:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.docx docx 51.15 2023-02-16 16:00:22 Public message
ogloszenie zmiany.pdf pdf 45.34 2023-02-16 16:00:22 Public message
Informacja o ofertach.docx docx 50.84 2023-02-23 15:19:00 Public message
unieważnienie postępowania cz.2.doc doc 93 2023-03-01 09:48:36 Public message

Announcements

2023-03-01 09:48 Marek Pokora Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu części 2 zamówienia.

unieważnienie postęp [...].doc

2023-02-23 15:19 Marek Pokora Zamawiający publikuje informację o ofertach.

Informacja o ofertac [...].docx

2023-02-23 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
cz. 1: 3 mln zł,
cz. 2: 2,36 mln zł.
2023-02-16 16:00 Marek Pokora Zamawiający publikuje zmiany treści SWZ ze zmianą ogłoszenia.

Wyjaśnienie treści S [...].docx

ogloszenie zmiany.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 917